10-12-2023r.
godzina 20:44
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
OA.2601.1.2015
RGM.271.21.2015
K.2430.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.10.2015
RGP.7011.1.2015
RRG.7013.10.2015
RRG.7013.11.2015
RRG.7013.1.2015
RRG.7011.14.2015
RRG.7011.12.2015
RRG.7021.5.2015
RRG.7013.8.2015
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Modyfikacja treści siwz nr 1
Modyfikacja treści siwz nr 2
Modyfikacja treści siwz nr 3
Modyfikacja treści siwz nr 4
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
SO.4462.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.9.2015
RRG.7011.9.2015.4
RRG.7011.9.2015.3
RRG.7011.8.2014.2
RRG.7011.9.2015
RRG.7011.9.2015.2
RRG.061.1.2015
RGM.6721.1.2014
RRG.7011.8.2014
RRG.042.8.2015
RRG.7013.6.2015
RRG.042.8.2014
RRG.7011.7.2015
RG.7013.5.2015
RG.7013.4.2015
RRG.7011.6.2015
RGM.6232.01.2015
RRG.7226.1.2015
RRG.7021.4.2015
SO.5315.25.2015
RRG.7011.4.2015
RRG.042.17.2011
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351395 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2015 (<) :: RRG.7013.8.2015 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Modyfikacja treści siwz nr 2RRG.7013.8.2015: Dostawa - Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli
 
_____________________________________________________ 
 

sprawa RRG.7013.8.2015                                               Świlcza, dn. 24.08.2015 r.

pismo: 102/R-RRG-ED/2015

Modyfikacja treści siwz nr 2

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, nazwa zadania:

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 17 sierpnia 2015 r. w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania  ofert: do 27 sierpnia 2015 r. do godz. 10:00.

Gmina Świlcza zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1)    specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 13, pkt 9, ppkt 9.10 „Opis sposobu przygotowywania ofert”:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

Oferty muszą być umieszczone przynajmniej w jednej zamkniętej kopercie. Na (zewnętrznej jeżeli jest ich więcej niż jedna) zamkniętej kopercie należy umieścić dopisek:

Gmina Świlcza

Oferta do przetargu, nr sprawy RRG.7013.8.2015

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli

Nie otwierać przed dniem  27 sierpnia 2015 r. do godz. 10.30

Ø  dotychczasowe brzmienie:

Oferty muszą być umieszczone przynajmniej w jednej zamkniętej kopercie. Na (zewnętrznej jeżeli jest ich więcej niż jedna) zamkniętej kopercie należy umieścić dopisek:

Gmina Świlcza

Oferta do przetargu, nr sprawy RRG.7013.8.2015

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli

Nie otwierać przed dniem  28 sierpnia 2015 r. do godz. 10.30

 

2)    specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 13, pkt 10, ppkt 10.1 i 10.2 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

10.1.    Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy

w pok. nr 22 – sekretariat na II piętrze.

            Oferty należy składać do dnia  27 sierpnia 2015 r. do godz. 10.00.

            Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą.

10.2.    Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 3 - sala posiedzeń na parterze w dniu  27 sierpnia 2015 r. o godz. 10.30.

Ø  nowe brzmienie:

10.1.    Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy

w pok. nr 22 – sekretariat na II piętrze.

            Oferty należy składać do dnia  28 sierpnia 2015 r. do godz. 10.00.

            Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą.

10.2.    Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 3 - sala posiedzeń na parterze w dniu  28 sierpnia 2015 r. o godz. 10.30.

 

Jednocześnie informuje się, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści siwz, na które niezwłocznie zostanie udzielona odpowiedź.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-08-24 15:25:27


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech