26-01-2020r.
godzina 21:21
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
OA.2601.1.2015
RGM.271.21.2015
K.2430.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.10.2015
RGP.7011.1.2015
RRG.7013.10.2015
RRG.7013.11.2015
RRG.7013.1.2015
RRG.7011.14.2015
RRG.7011.12.2015
RRG.7021.5.2015
Rozeznanie cenowe
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
RRG.7013.8.2015
SO.4462.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.9.2015
RRG.7011.9.2015.4
RRG.7011.9.2015.3
RRG.7011.8.2014.2
RRG.7011.9.2015
RRG.7011.9.2015.2
RRG.061.1.2015
RGM.6721.1.2014
RRG.7011.8.2014
RRG.042.8.2015
RRG.7013.6.2015
RRG.042.8.2014
RRG.7011.7.2015
RG.7013.5.2015
RG.7013.4.2015
RRG.7011.6.2015
RGM.6232.01.2015
RRG.7226.1.2015
RRG.7021.4.2015
SO.5315.25.2015
RRG.7011.4.2015
RRG.042.17.2011
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 334059 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2015 (<) :: RRG.7021.5.2015 :: Rozeznanie cenoweRRG.7021.5.2015: Usługa - Modernizacja ogrodzenia terenu szkoły nr 2 w Bratkowicach
 
Do pobrania:
 
1. Rozeznanie cenowe
 

Znak sprawy RRG.7021.5.2015

 

ROZEZNANIE CENOWE

Zamawiający Gmina Świlcza

36-072 Świlcza 168

tel. 17-86-70-100, faks 17-86-70-157

www.swilcza.i-gmina.pl www.swilcza.com.pl

e-mail: ug.swilcza@intertele.pl

 

zaprasza do złożenia oferty na zadanie:

 „Modernizacja ogrodzenia terenu szkoły nr 2 w Bratkowicach”

(nazwa zamówienia)

działka nr ewid. 431/1 w Bratkowicach , gm. Świlcza

Termin realizacji zamówienia: 23.10.2015 r

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie 263 mb ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych na podmurówce gr 5 cm i montaż 2 szt bramek stalowych szerokości 100 cm .

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Ogrodzenie wykonane w miejsce istniejącego ogrodzenia z siatki, które zostanie rozebrane przez Zamawiającego.

1.      Ogrodzenie panelowe - panel ocynkowany gr. 3,8 mm, malowany w kolorze ciemnozielonym, prosty, montowany do słupków zakończeniem ostrym do dołu. Słupki stalowe ocynkowane systemowe malowany w kolorze panelu kotwione w stopach fundamentowych żelbetowych. Cokół wykonany z deski betonowej prefabrykowanej o gr  5 cm mocowany prefabrykowanych betonowych podstawach słupków. Wysokość ogrodzenia z podmurówką 150 cm.

2.      Furtki z kształtowników stalowych o szerokości w świetle 100 cm i wysokości 150 cm. Słupki furtek stalowe mo przekroju 80x80 mm kotwionych w stopach fundamentowych fi 50 mm.

Kryterium oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena – 100 %

Oferty należy składać: w Urzędzie Gminy Świlcza w pok. nr 22 – sekretariat w terminie do dnia 31.08.2015 r. do godz. 10:00. Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą.

Oferta musi być umieszczone w zamkniętej kopercie. Na zamkniętej kopercie należy umieścić dopisek:            

Oferta do rozeznania cenowego, nr sprawy RRG.7021.5.2015

 

„Modernizacja ogrodzenia terenu szkoły nr 2 w Bratkowicach”

 

Nie otwierać przed dniem 31 sierpnia 2015 r. do godz. 10.15

 Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli: Helena Nowak.

tel: 17-86-70-134, 17-86-70-139, email: h.nowak@swilcza.com.pl Informację wytworzył(a): Helena Nowak
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-08-25 15:00:12


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech