23-01-2020r.
godzina 11:56
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
OA.2601.1.2015
RGM.271.21.2015
K.2430.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.10.2015
RGP.7011.1.2015
RRG.7013.10.2015
RRG.7013.11.2015
RRG.7013.1.2015
RRG.7011.14.2015
RRG.7011.12.2015
RRG.7021.5.2015
RRG.7013.8.2015
SO.4462.1.2015
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
RRG.2600.1.2015
RRG.042.9.2015
RRG.7011.9.2015.4
RRG.7011.9.2015.3
RRG.7011.8.2014.2
RRG.7011.9.2015
RRG.7011.9.2015.2
RRG.061.1.2015
RGM.6721.1.2014
RRG.7011.8.2014
RRG.042.8.2015
RRG.7013.6.2015
RRG.042.8.2014
RRG.7011.7.2015
RG.7013.5.2015
RG.7013.4.2015
RRG.7011.6.2015
RGM.6232.01.2015
RRG.7226.1.2015
RRG.7021.4.2015
SO.5315.25.2015
RRG.7011.4.2015
RRG.042.17.2011
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 333905 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2015 (<) :: SO.4462.1.2015 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejDowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świlcza do szkoły specjalnej i ośrodka szkolno – wychowawczego w Rzeszowie w roku szkolnym 2015/2016
 
Zawiadomienie: http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2015/SO.4462.1.2015/SO.4462.1.2015_zaw.pdf
__________________________________________________________________
 

sprawa SO.4462.1.2015                                          Świlcza, dn. 31.08.2015 r.

pismo:  116/R-RRG-ED/2015

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego poza ustawą w trybie przetargu nieograniczonego (wartość poniżej 30 000,00 euro, do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.) - podstawa art. 4 pkt 8)  na usługę nazwa zadania:

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świlcza do szkoły specjalnej i ośrodka szkolno – wychowawczego w Rzeszowie w roku szkolnym 2015/2016

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 17 sierpnia 2015 r. w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 25 sierpnia 2015 r. o godz. 10:15.

Gmina Świlcza zawiadamia że wybrano ofertę najkorzystniejszą.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4 złożoną przez:

„SIGMA” s.c.

Kowal Alina, Kowal Mariusz

adres: 36-055 Bratkowice 363B

z ceną jednostkową brutto za 1 km 2,59 zł (słownie: dwa złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 4 oferty.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena jednostkowa brutto za 1  km

1

Usługi Transportowe, Przewóz Osób i Ładunków, Sławomir Bujak

adres: 36-106 Trzęsówka 12 

3,87 zł

2

 Usługi Transportowe Henryk Sobala

adres: 36-121 Wilcza Wola, Kopcie 93A

2,85 zł

3

Przewóz osób Paweł Kudła

adres: 38-111 Żyznów 281

2,65 zł

4

„SIGMA” s.c.

Kowal Alina, Kowal Mariusz

adres: 36-055 Bratkowice 363B

2,59 zł

Oferta nr 4 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższa ceną jednostkową brutto za 1 km spośród złożonych ofert. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Wartość zamówienia wynikająca z najkorzystniejszej oferty, tj. kwota 48 022,33 zł brutto (słownie: czterdzieści osiem tysięcy dwadzieścia dwa złote i trzydzieści trzy grosze) wynikająca z poniższego wyliczenia:

2,59 zł brutto za 1 km x 86 km x 188 dni = 45 225,13 zł brutto, oraz

2,59 zł brutto za 1 km x 50 km x 20 dni = 2 797,20 zł brutto,

nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.        

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

mgr inż. Adam DziedzicInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-08-31 14:50:50


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech