12-07-2020r.
godzina 02:23
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
OA.2601.1.2015
RGM.271.21.2015
K.2430.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.10.2015
RGP.7011.1.2015
RRG.7013.10.2015
RRG.7013.11.2015
RRG.7013.1.2015
RRG.7011.14.2015
Rozeznanie cenowe
Uzupełnienie do rozeznania
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
RRG.7011.12.2015
RRG.7021.5.2015
RRG.7013.8.2015
SO.4462.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.9.2015
RRG.7011.9.2015.4
RRG.7011.9.2015.3
RRG.7011.8.2014.2
RRG.7011.9.2015
RRG.7011.9.2015.2
RRG.061.1.2015
RGM.6721.1.2014
RRG.7011.8.2014
RRG.042.8.2015
RRG.7013.6.2015
RRG.042.8.2014
RRG.7011.7.2015
RG.7013.5.2015
RG.7013.4.2015
RRG.7011.6.2015
RGM.6232.01.2015
RRG.7226.1.2015
RRG.7021.4.2015
SO.5315.25.2015
RRG.7011.4.2015
RRG.042.17.2011
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 337336 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2015 (<) :: RRG.7011.14.2015 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejRRG.7011.14.2015: Usługa - Opracowanie audytów energetycznych na potrzeby wykonania instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Świlcza
 
Do pobrania:
 
1. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 

sprawa RRG.7011.14.2015                                              Świlcza, dn. 15.09.2015 r.

pismo: 87/R-RRG-AN/2015

 

 

Zawiadomienie

o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy rozeznania cenowego (wartość poniżej 30 000,00 euro, do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.) - podstawa art. 4 pkt 8)  na usługę, nazwa zadania:

„Opracowanie audytów energetycznych na potrzeby wykonania instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Świlcza”

 

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 25 sierpnia 2015 roku w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

 

Termin składania ofert upłynął w dniu 14 września 2015 roku o godz. 12:00

Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez:

 

Pracownia Audytorska Spółka z o.o. 

Barbara Stępień

adres: ul. Jana Kilińskiego 49L, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

z ceną brutto 7 380,00 zł (sł. siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100)

 

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 7 ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

1.

Pracownia Audytorska Spółka z o.o.

Barbara Stępień

ul. Jana Kilińskiego 49L, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

7 380,00 zł

2.

PERLEX Paweł Zarzycki

Os. Oświecenia 13/33, 31-635 Kraków

28 044,00 zł

3.

SOLARPOL

Polskie Centrum Energii odnawialnej

ul. 1 Maja 138, 32-440 Sułkowice

38 710,50 

4.

EGOTERM Spółka Jawna

Dariusz Curyło

ul. Rysi Stok 6, 30-237 Kraków

88 560,00 zł

5.

EnMS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec

22 140,00 

6.

GS ENERGIA

Grzegorz Sokołowski

Trzcinica 536, 38-207 Przysieki

 161 745,00 

7.

KMK ENERGIA Maciej Karoń

Rusinów, ul. Kasztanowa 61, 42-231 Stary Cykarzew

70 110,00 

 
Oferta nr 1 jest ofertą z najniższą ceną brutto spośród złożonych ofert.  Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

mgr inż. Adam DziedzicInformację wytworzył(a): Agnieszka Nowak
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-09-15 16:46:19


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech