21-09-2023r.
godzina 18:33
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
OA.2601.1.2015
RGM.271.21.2015
K.2430.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.10.2015
RGP.7011.1.2015
RRG.7013.10.2015
RRG.7013.11.2015
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
RRG.7013.1.2015
RRG.7011.14.2015
RRG.7011.12.2015
RRG.7021.5.2015
RRG.7013.8.2015
SO.4462.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.9.2015
RRG.7011.9.2015.4
RRG.7011.9.2015.3
RRG.7011.8.2014.2
RRG.7011.9.2015
RRG.7011.9.2015.2
RRG.061.1.2015
RGM.6721.1.2014
RRG.7011.8.2014
RRG.042.8.2015
RRG.7013.6.2015
RRG.042.8.2014
RRG.7011.7.2015
RG.7013.5.2015
RG.7013.4.2015
RRG.7011.6.2015
RGM.6232.01.2015
RRG.7226.1.2015
RRG.7021.4.2015
SO.5315.25.2015
RRG.7011.4.2015
RRG.042.17.2011
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 350801 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2015 (<) :: RRG.7013.11.2015 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejRRG.7013.11.2015: Roboty budowlane - Budowa i modernizacja dróg do gruntów rolnych w obrębach Bzianka (dz. nr ewid. 647/1) i Mrowla (dz. nr ewid. 292/9)
 
Do pobrania:
 
1. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 

sprawa RRG.7013.11.2015                                            Świlcza, dn. 16.09.2015 r.

pismo: 140/R-RRG-ED/2015

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego poza ustawą w trybie przetargu nieograniczonego (wartość poniżej 30 000,00 euro, do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.) - podstawa art. 4 pkt 8)  na roboty budowlane, nazwa zadania:

Budowa i modernizacja dróg do gruntów rolnych w obrębach Bzianka (dz. nr ewid. 647/1) i Mrowla (dz. nr ewid. 292/9)

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 28 sierpnia 2015 r. w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 07 września 2015 r. o godz. 10:15.

Gmina Świlcza zawiadamia że wybrano ofertę najkorzystniejszą.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. w Mielcu

adres: 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6A

z ceną kosztorysową brutto 61 013,54 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy trzynaście złotych i pięćdziesiąt cztery grosze).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 2 oferty.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

TRANSPORT – REMONT DRÓG Bogusław Drozd

adres: 39-127 Będziemyśl, Klęczany 167

66 576,68 zł

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Spółka z o.o. w Mielcu

adres: 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6A

61 013,54  

Oferta  nr  2 jest ofertą  najkorzystniejszą.  Jest to  oferta z najniższą ceną kosztorysową brutto spośród złożonych ofert. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Cena z oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia, jednak Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

mgr inż. Adam DziedzicInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-09-16 14:56:21


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech