22-09-2019r.
godzina 21:04
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
OA.2601.1.2015
RGM.271.21.2015
K.2430.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.10.2015
RGP.7011.1.2015
RRG.7013.10.2015
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
RRG.7013.11.2015
RRG.7013.1.2015
RRG.7011.14.2015
RRG.7011.12.2015
RRG.7021.5.2015
RRG.7013.8.2015
SO.4462.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.9.2015
RRG.7011.9.2015.4
RRG.7011.9.2015.3
RRG.7011.8.2014.2
RRG.7011.9.2015
RRG.7011.9.2015.2
RRG.061.1.2015
RGM.6721.1.2014
RRG.7011.8.2014
RRG.042.8.2015
RRG.7013.6.2015
RRG.042.8.2014
RRG.7011.7.2015
RG.7013.5.2015
RG.7013.4.2015
RRG.7011.6.2015
RGM.6232.01.2015
RRG.7226.1.2015
RRG.7021.4.2015
SO.5315.25.2015
RRG.7011.4.2015
RRG.042.17.2011
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 331488 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2015 (<) :: RRG.7013.10.2015 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejRRG.7013.10.2015: Roboty budowlane - Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania dla budynku szkoły (skrzydło z częścią mieszkalną) na działce nr ewid. 2705 w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza
 
Do pobrania:
 
1. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 

sprawa RRG.7013.10.2015                                                 Świlcza, dn. 16.09.2015 r.

pismo: 143/R-RRG-ED/2015

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego poza ustawą w trybie przetargu nieograniczonego (wartość poniżej 30 000,00 euro, do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.) - podstawa art. 4 pkt 8)  na roboty budowlane, nazwa zadania:

Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania dla budynku szkoły (skrzydło z częścią mieszkalną) na działce nr ewid. 2705 w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 02 września 2015 r. w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 10 września 2015 r. o godz. 10:15.

Gmina Świlcza zawiadamia że wybrano ofertę najkorzystniejszą.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3 złożoną przez:

F.H.U. TECHMAR Usługi wodno – kanalizacyjne ślusarskie
Zieliński Marek

adres: 36-107 Przyłęk 101B

z ceną ryczałtową brutto 11 990,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 3 oferty.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

F.U.H.  INSTALFLEX Adam Kucharzyk

adres: 33-180 Gromnik, Chojnik 130

15 302,75 zł

2

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Sanitarnych w Rzeszowie PREiS Sp. z o.o.

adres: 35-111 Rzeszów, ul. Krakowska 154

 17 712,00 zł

3

F.H.U. TECHMAR Usługi wodno – kanalizacyjne ślusarskie
Zieliński Marek

adres: 36-107 Przyłęk 101B

11 990,00 zł

Oferta  nr  3 jest ofertą  najkorzystniejszą.  Jest to  oferta z najniższą ceną ryczałtową brutto spośród złożonych ofert. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

mgr inż. Adam DziedzicInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-09-16 14:54:37


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech