01-04-2023r.
godzina 15:31
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
OA.2601.1.2015
RGM.271.21.2015
K.2430.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.10.2015
RGP.7011.1.2015
Zapytanie ofertowe
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
RRG.7013.10.2015
RRG.7013.11.2015
RRG.7013.1.2015
RRG.7011.14.2015
RRG.7011.12.2015
RRG.7021.5.2015
RRG.7013.8.2015
SO.4462.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.9.2015
RRG.7011.9.2015.4
RRG.7011.9.2015.3
RRG.7011.8.2014.2
RRG.7011.9.2015
RRG.7011.9.2015.2
RRG.061.1.2015
RGM.6721.1.2014
RRG.7011.8.2014
RRG.042.8.2015
RRG.7013.6.2015
RRG.042.8.2014
RRG.7011.7.2015
RG.7013.5.2015
RG.7013.4.2015
RRG.7011.6.2015
RGM.6232.01.2015
RRG.7226.1.2015
RRG.7021.4.2015
SO.5315.25.2015
RRG.7011.4.2015
RRG.042.17.2011
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 349834 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2015 (<) :: RGP.7011.1.2015 :: Zapytanie ofertoweRGP.7011.1.2015: Dostawa wraz z montażem urządzeń, oraz przestawienie istniejących urządzeń na terenie byłej szkoły na plac zabaw na działce nr 736 w Błędowej Zgłobieńskiej wyszczególnionego poniżej lub równoważnego pod względem parametrów...
 

sprawa  RGP.7011.1.2015                                                Świlcza 2015-10-08

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1.         Zamawiający: Gmina Świlcza, 

Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie,

tel. (017) 86-70-100, (017) 86-70-133, faks (017) 86-70-157

www.swilcza.i-gmina.pl e-mail: ug.swilcza@interetele.pl

          ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERT NA:

2.         Przedmiot zamówienia jest:

Dostawa wraz z montażem urządzeń,  oraz przestawienie istniejących  urządzeń na terenie byłej szkoły na plac zabaw na działce nr 736 w Błędowej Zgłobieńskiej wyszczególnionego poniżej lub równoważnego pod względem parametrów technicznych – lecz nie o gorszych parametrach technicznych wraz z dostawą i montażem.

 

3.         Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2):

1)        Dostawa i montaż urządzeń:

·                Altana sześciokątna  o średnicy koła opisanego 3,0 m – 1 szt

·                Piaskownica sześciokątna 3*3m – 1 szt

·                Huśtawka podwójna  – 1 szt

·                Bujak na sprężynie (konik) – 1 szt

·                Bujak na sprężenie (samochód) – 1 szt

 

2)        Przeniesienie istniejących urządzeń z terenu byłej Szkoły Podstawowej:

·           Zestaw Hyzio – Dejzi – 1 kpl

·           Huśtawki wagowe – 2 szt

·           Ławki – 2 szt

3)        Wykonanie nawierzchni piaskowej w strefach bezpieczeństwa                 przy  urządzeniach, które wymagają strefy amortyzacji

 

4.         Termin i miejsce dostawy zamówienia: do 20.11.2015 r.

Działka nr 736 w Błędowej Zgłobieńskiej

          36-071 Trzciana

5.         Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca ubiegający się o zamówienia musi dysponować przedmiotem zamówienia i udzielić na niego wymaganej gwarancji

6.         Okres gwarancji sprzętu:

24 miesiące od dnia przyjęcia dostawy (podpisania protokołu odbioru).

 

7.         Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

dostarczone wyposażenie placu zabaw musi posiadać odpowiednie aktualne certyfikaty zgodności  z normą PN-EN 1176.

 

8.           Opis sposobu obliczenia ceny:

W ramach przedstawionej kalkulacji należy wskazać następujące pozycje cenowe:   

cena netto / brutto za oferowany sprzęt wraz z dostawą i montażem

 

9.           Kryteria oceny ofert :

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących  kryteriów:     

Najniższa cena 100 %

           Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.

10.         Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy składać do dnia 15.10.2015 r.  do godz. 1200  w Urzędzie Gminy Świlcza w pok. nr 22 – sekretariat lub przesłać faxem na numer (17) 86-70-157 lub pocztą elektroniczną na adres ug.swilcza@pro.onet.pl.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

11.      Inne istotne warunki zamówienia:

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku, gdyby oferowana kwota najtańszej oferty przekroczyła kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

 

12.      Warunki płatności:

wynagrodzenie będzie płatne po protokolarnym odbiorze oraz udzieleniu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia, przelewem na rachunek Wykonawcy, w terminie 30 dni, licząc od dnia przedłożenia Zamawiającemu faktur. Czas realizacji będzie mógł zostać przedłużony, jeśli warunki atmosferyczne będą niesprzyjające.

 

13.      Osoba upoważniona do kontaktu:

·    sprawy merytoryczne

Agnieszka Nowak, tel.: (17) 86-70-133, e-mail:  a.nowak@swilcza.com.pl

 

14.      Sposób przygotowania ofert: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

 

15.      Wzór oferty stanowi Załącznik nr 1.

 Informację wytworzył(a): Agnieszka Nowak
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-10-08 15:28:26


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech