06-07-2020r.
godzina 22:09
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
OA.2601.1.2015
RGM.271.21.2015
K.2430.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.10.2015
Rozeznanie cenowe
Specyfikacje
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
RGP.7011.1.2015
RRG.7013.10.2015
RRG.7013.11.2015
RRG.7013.1.2015
RRG.7011.14.2015
RRG.7011.12.2015
RRG.7021.5.2015
RRG.7013.8.2015
SO.4462.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.9.2015
RRG.7011.9.2015.4
RRG.7011.9.2015.3
RRG.7011.8.2014.2
RRG.7011.9.2015
RRG.7011.9.2015.2
RRG.061.1.2015
RGM.6721.1.2014
RRG.7011.8.2014
RRG.042.8.2015
RRG.7013.6.2015
RRG.042.8.2014
RRG.7011.7.2015
RG.7013.5.2015
RG.7013.4.2015
RRG.7011.6.2015
RGM.6232.01.2015
RRG.7226.1.2015
RRG.7021.4.2015
SO.5315.25.2015
RRG.7011.4.2015
RRG.042.17.2011
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 337215 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2015 (<) :: RRG.042.10.2015 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejRRG.042.10.2015: Zakup wraz z dostawą książek do bibliotek szkolnych
 
Do pobrania:
 
1. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 

sprawa RRG.042.10.2015                                               Świlcza, dn. 12.11.2015 r.

pismo: 106/R-RRG-AN/2015

 

Zawiadomienie

o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy rozeznania cenowego (wartość poniżej 30 000,00 euro, do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.) - podstawa art. 4 pkt 8)  na usługę, nazwa zadania:

„Zakup wraz z dostawą książek do bibliotek szkolnych”

 

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 03 listopada 2015 roku w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Termin składania ofert upłynął w dniu 10 listopada 2015 roku o godz. 12:00

Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez:

 

KSIĘGARNIE NOVA DOU Sp. z o.o.

adres: ul. Boya Żelińskiego 16, 35-105 Rzeszów

z ceną brutto 11 654,00 zł (sł. jedenaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote 00/100)

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 1 ofertę.

Zbiorcze zestawienie ofert:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

1.

KSIĘGARNIE NOVA DOU Sp. z o.o.

ul. Boya Żelińskiego 16, 35-105 Rzeszów

11 654,00 zł

 

Oferta: Super Siódemka Lucyna Wypych Spółka Jawna

ul. Opłotki 23, 60-012 Poznań

wpłynęła po terminie i nie była brana pod uwagę.

Oferta nr 1 jest ofertą z najniższą ceną brutto spośród złożonych ofert.  Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

 

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza
mgr inż. Adam DziedzicInformację wytworzył(a): Agnieszka Nowak
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-11-12 14:33:05


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech