05-12-2022r.
godzina 07:50
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
RGP.271.23.2016
RGP.271.22.2016
GOPS.261.12.2016
RGP.271.21.2016
RGP.271.20.2016
RGP.271.19.2016
RGP.271.18.2016
RGP.271.17.2016
RGP.271.16.2016
RGP.271.15.2016
RGP.271.14.2016
RGP.271.13.2016
RGP.271.12.2016
RGP.271.11.2016
RGP.271.10.2016
RGP.271.9.2016
RGP.271.8.2016
RGP.271.7.2016
RGP.271.6.2016
RGP.271.5.2016
RGP.271.4.2016
RGP.271.3.2016
RGP.271.2.2016
RGP.271.1.2016
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
GOPS.261.1.2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 348788 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2016 :: RGP.271.1.2016 :: SIWZRGP.271.1.2016: Roboty budowlane - Oświetlenie uliczne dróg gminnych w miejscowościach: Błędowa Zgłobieńska, Bratkowice, Dąbrowa, Woliczka
 
Do pobrania:
 
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

______________________________________________________ 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

Część nr 1:

Budowa oświetlenia ulicznego drogi Błędowa Zgłobieńska – Zapłocie – Etap I (w zakresie: lampy L1 – L3)

Opis tej części zamówienia określa:

1)     pozwolenie na budowę oświetlenia ulicznego drogi Błędowa Zgłobieńska – Zapłocie,

2)     projekt budowlany oświetlenia ulicznego drogi Błędowa Zgłobieńska - Zapłocie,

3)     warunki przyłączenia projektowanego oświetlenia w miejscowości Błędowa Zgłobieńska – Zapłocie,

4)     przedmiar robót pn.: Budowa oświetlenia ulicznego drogi Błędowa Zgłobieńska – Zapłocie Etap I.

Część nr 2:

Budowa oświetlenia  drogi Bratkowice - Cieniaki

Opis tej części zamówienia określa:

1)    pozwolenie na budowę oświetlenia drogi Bratkowice „Cieniaki”,

2)    projekt budowlany oświetlenia drogi Bratkowice „Cieniaki”,

3)    projekt wykonawczy oświetlenia drogi Bratkowice „Cieniaki”,

4)    szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Oświetlenie drogi Bratkowice „Cieniaki”,

5)    przedmiar robót pn.: Wykonanie przyłączenia do oświetlenia drogi Bratkowice – Cieniaki.

Część nr 3:

Wykonanie przyłączenia do oświetlenia drogi Bratkowice – Sitkówka

Opis tej części zamówienia określa:

1)    zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych na zadaniu pn. „Budowa przyłączenia oświetlenia ulicznego drogi Bratkowice – Sitkówka”,

2)    projekt budowlano – wykonawczy przyłączenia oświetlenia ulicznego drogi Bratkowice – Sitkówka,

3)    przedmiar robót pn.: Wykonanie przyłączenia do oświetlenia drogi Bratkowice – Sitkówka.

Część nr 4:

Budowa oświetlenia ulicznego drogi Dąbrowa Kolonia Wschodnia

Opis tej części zamówienia określa:

1)    pozwolenie na budowę oświetlenia ulicznego drogi Dąbrowa – Kolonia Wschodnia,

2)    projekt budowlany oświetlenia ulicznego drogi Dąbrowa – Kolonia Wschodnia,

3)    projekt wykonawczy oświetlenia ulicznego drogi Dąbrowa – Kolonia Wschodnia,

4)    warunki przyłączenia projektowanego oświetlenia w miejscowości Dąbrowa – Kolonia Wschodnia,

5)    informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „Budowa oświetlenia ulicznego drogi Dąbrowa Kolonia Wschodnia”,

6)    szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Oświetlenie uliczne drogi Dąbrowa  Kolonia,

7)    przedmiar robót pn.: Budowa oświetlenia ulicznego drogi Dąbrowa Kolonia Wschodnia.

Część nr 5:

Wykonanie przyłączenia do oświetlenia drogi Dąbrowa Kolonia Zachodnia – II etap

Opis tej części zamówienia określa:

1)    pozwolenie na budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Dabrowa,

2)    projekt budowlany oświetlenia ulicznego drogi Dąbrowa – Kolonia Zachodnia,

3)    projekt wykonawczy oświetlenia ulicznego drogi Dąbrowa – Kolonia Zachodnia,

4)    projekt przyłącza przewodu sterującego oświetlenia drogi Dąbrowa – Kolonia Zachodnia,

5)    szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Oświetlenia ulicznego drogi w miejscowości Dąbrowa  - Kolonia Zachodnia,

6)    przedmiar robót pn.: Wykonanie przyłączenia do oświetlenia drogi Dąbrowa Kolonia Zachodnia.

Część nr 6:

Przyłączenie lamp oświetlenia niebezpiecznych zakrętów drogi
w miejscowości Woliczka w zakresie wykonania oświetlenia drogi w Woliczce

Opis tej części zamówienia określa:

1)    pozwolenie na budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Woliczka,

2)    projekt budowlany przyłączenia lamp oświetlenia niebezpiecznych zakrętów drogi w miejscowości Woliczka,

3)    projekt wykonawczy przyłączenia lamp oświetlenia niebezpiecznych zakrętów drogi w miejscowości Woliczka,

4)    szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Oświetlenie dwóch odcinków dróg w miejscowości Woliczka,

5)    przedmiar robót pn.: Przyłączenie lamp oświetlenia niebezpiecznych zakrętów drogi w miejscowości Woliczka.

Część nr 7:

Dokumenty dotyczące wszystkich części zamówienia (1-6):

1)    specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oświetlenia ulicznego dróg gminnych w miejscowościach Błędowa Zgłobieńska, Bratkowice, Dąbrowa, Woliczka,

2)    wymagania stawiane lampom LED przez Zamawiającego,

3)    specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2016-02-16 15:34:52


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech