01-04-2023r.
godzina 15:26
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
RGP.271.28.2016
SDS.060.56.16
RGP.7021.10.2016
RGP.7013.1.2016
RGP-KG.042.19.2016-3
RGP-KG.042.19.2016-2
RGP-KG.042.19.2016-1
RGP.7013.28.2016
RGP.7011.16.2016
RGP.7013.26.2016
RGP.7013.25.2016
RGP.7013.1.2016
RGP.K.G.042.16.2016
RGP.7013.2.2016
RGP.7013.24.2016
RGP.7013.21.2016
RRG.7013.3.2016
RGP.7011.2.2016
RGP.7011.6.2016
RGP.7013.20.2016
RGP.7013.18.2016
SO.4462.1.2016
RGP.7011.13.2016
RGP.7013.15.2016
RGP.7013.13.2016
RGPrgm.271.10.2016
RGP.7013.12.2016
RGP.ED.7021.9.2016
RGP.7021.4.2016
RPG.7011.2.2016
RGP.7011.8.2016
GP.7011.4.2016
RPG.7011.8.2016
RGP.7011.4.2016.TM.4
RGP.7021.4.2016.TM.2
RPG.7011.8.2016
RGP.7011.10.2.2016
RGP.7011.10.1.2016
RRG.042.1.2016
RGP.7013.4.2016
RGP.271.4.2016
RGP.7011.8.2016
RGP.ED.7021.2016
RRG.7011.9.2016
RGP-HN 7021.1.2016
SO.5315.25.2016
GK.7012.1.2016
RRG.042.17.2011
RGP.7013.2.2016
RGP.7013.1.2016
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
GP.1622.1.2016
2015 (<)
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 349834 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2016 (<) :: RGP.7013.1.2016 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejRGP.7013.1.2016: Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2016 roku
 
Do pobrania:
 
1. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 

sprawa RGP.7013.1.2016                                             Świlcza, dn. 17.02.2016 r.

pismo: 21/R-RRG-ED/2016 

 

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego poza ustawą w trybie przetargu nieograniczonego (wartość poniżej 30 000,00 euro, do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.) - podstawa art. 4 pkt 8)  na dostawę, nazwa zadania:

Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2016 roku

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 29 stycznia 2016 r. w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 09 lutego 2016 r. o godz. 10:15.

Gmina Świlcza zawiadamia że wybrano ofertę najkorzystniejszą.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez:

LITTRANS Litwiński Łukasz

adres: 37-400 Nisko, ul. Nowa 30B

z ceną brutto 71 924,25 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote i dwadzieścia pięć groszy).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 9 ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

Bartosz Krupa KRUSZNET

adres: 37-200 Przeworsk, ul. Ogrodowa 2

86 737,14 zł

2

LITTRANS Litwiński Łukasz

adres: 37-400 Nisko, ul. Nowa 30B

71 924,25 zł

3

Usługi Transportowe Daniel Stanisław

adres: 39-127 Będziemyśl, Klęczany 297

90 036,00 zł

4

Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” S.A.

adres: 35-959 Rzeszów, ul. Mikołaja Reja 16

138 744,00 zł

5

Zakład Usługowo – Handlowy Sprzedaż Piasku i Żwiru „RYŚKO” Ryszard Szacik

adres: 39-209 Zasów 79

85 927,80 zł

6

„PIOTREX” Motoryzacja – Serwis, Transport, Sklep Piotr Hadam

adres: 36-245 Nozdrzec, Huta Poręby 37

107 059,20 zł

7

ROSIŃSKI LOGISTICS Filip Rosiński

adres: 98-220 Zduńska Wola, ul. Wrzosowa 12

76 530,60 zł

8

Firma Handlowo – Usługowa „DROZD-BUD” Piotr Drozd

adres: 38-533 Nowosielce 50

72 461,88 zł

9

Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. Kruszywa

adres: 53-031 Wrocław, ul. Partynicka 34D/17

75 754,22 zł

Oferta nr 2 jest ofertą z najniższą ceną brutto spośród złożonych ofert.  Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

mgr inż. Adam Dziedzic

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2016-02-17 15:20:32


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech