19-09-2020r.
godzina 17:45
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
RGP.271.23.2016
RGP.271.22.2016
GOPS.261.12.2016
RGP.271.21.2016
RGP.271.20.2016
RGP.271.19.2016
RGP.271.18.2016
RGP.271.17.2016
RGP.271.16.2016
RGP.271.15.2016
RGP.271.14.2016
RGP.271.13.2016
RGP.271.12.2016
RGP.271.11.2016
RGP.271.10.2016
RGP.271.9.2016
RGP.271.8.2016
RGP.271.7.2016
RGP.271.6.2016
RGP.271.5.2016
RGP.271.4.2016
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RGP.271.3.2016
RGP.271.2.2016
RGP.271.1.2016
GOPS.261.1.2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 338685 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2016 :: RGP.271.4.2016 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejRGP.271.4.2016: Roboty budowlane - Budowa zaplecza sanitarno – socjalnego z instalacjami – wykończenie poddasza Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzcianie (dz. nr ewid. 903/10)
 
__________________________________________________________________
 

sprawa RGP.271.4.2016                                                  Świlcza, dn. 22.04.2016 r.

pismo:  112/R-RRG-ED/2016                            

 

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Budowa zaplecza sanitarno - socjalnego z instalacjami - wykończenie poddasza Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzcianie (dz. nr ewid. 903/10)

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 14 marca 2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 57078 - 2016, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 31.03.2016 r. o godz. 10.15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą.  

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4 złożoną przez:

Firma Usługowo – Handlowa „KRIS-BUD” Krzysztof Leszczak

adres: 38-100 Strzyżów, Gbiska 40a

z ceną kosztorysową brutto 97 564,18 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote i osiemnaście groszy) oraz z okresem gwarancji jakości i rękojmi za wady – 5 lat.

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 10 ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji jakości
i rękojmi za wady

1

REM-DOM Usługi Budowlane Stanisław Jamróz

adres: 36-122 Dzikowiec, ul. Słoneczna 28

123 295,22 zł

5 lat

2

Firma Remontowo – Budowlana „MAR – MAR” Mariusz Kopera

adres: 39-207 Brzeźnica, Paszczyna 41C

159 390,02 zł

5 lat

3

BASTER-POL Bogdan Bardzik

adres: 36-040 Boguchwała, Mogielnica 109

127 979,35 zł

4 lata

4

Firma Usługowo – Handlowa „KRIS-BUD”
Krzysztof Leszczak

adres: 38-100 Strzyżów, Gbiska 40a

97 564,18 zł

5 lat

5

Firma Budowlano – Remontowa BALBUD

adres: 37-500 Jarosław, ul. Górnoleżajska 5

98 017,90 zł

3 lata

6

Firma Budowlano – Handlowa „RAK” Sp.J.

adres: 35-213 Rzeszów, ul. Dębicka 107

103 117,64 zł

5 lat

7

Grupa Handlowa FENIKS Sp. z o.o.

adres: 36-040 Boguchwała, Lutoryż 100A

121 943,37 zł

4 lata

8

Zakład Budowlano - Konserwatorski „ARKADY”

adres: 37-500 Jarosław, ul. Długosza 9

150 509,61 zł

5 lat

9

HYDRAULIK Usługi wod-kan i c.o. Grzegorz Reguła

adres: 36-122 Dzikowiec, Nowy Dzikowiec, ul. św. Jana Pawła II 35

112 769,46 zł

5 lat

10

F.B.U.H. „WALMAR” Krzysztof Marecki

adres: 36-060 Głogów Młp., ul. Menerki 13B

120 615,87 zł

5 lat

Wybrana oferta nr 4 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta, która uzyskała  największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert. Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

Zestawienie punktacji ofert:

Numer oferty

Liczba pkt

w kryterium cena

- 95 %

Liczba pkt

w kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi za wady
- 5 %

3 lata  =   0,00 pkt

4 lata  =   2,50 pkt

5 lat   =   5,00 pkt

Suma punktów

1

Oferta odrzucona

xxxxx

xxxxx

2

  97 564,18

--------------- x 95 = 58,15 pkt

159 390,02

5 lat = 5,00 pkt

 63,15 pkt

3

  97 564,18

--------------- x 95 = 72,42 pkt

127 979,35

4 lata = 2,50 pkt

74,92 pkt

4

  97 564,18

--------------- x 95 = 95,00 pkt

 97 564,18

5 lat = 5,00 pkt

100,00 pkt

5

  97 564,18

--------------- x 95 = 94,56 pkt

  98 017,90

3 lata= 0,00 pkt

94,56 pkt

6

Oferta odrzucona

xxxxx

xxxxx

7

Oferta odrzucona

xxxxx

xxxxx

8

Oferta odrzucona

xxxxx

xxxxx

9

Oferta odrzucona

xxxxx

xxxxx

10

Oferta odrzucona

xxxxx

xxxxx

 

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

mgr inż. Adam Dziedzic

 

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2016-04-22 14:19:57


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech