26-09-2023r.
godzina 18:32
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
RGP.271.28.2016
SDS.060.56.16
RGP.7021.10.2016
RGP.7013.1.2016
RGP-KG.042.19.2016-3
RGP-KG.042.19.2016-2
RGP-KG.042.19.2016-1
RGP.7013.28.2016
RGP.7011.16.2016
RGP.7013.26.2016
RGP.7013.25.2016
RGP.7013.1.2016
RGP.K.G.042.16.2016
RGP.7013.2.2016
RGP.7013.24.2016
RGP.7013.21.2016
RRG.7013.3.2016
RGP.7011.2.2016
RGP.7011.6.2016
RGP.7013.20.2016
RGP.7013.18.2016
SO.4462.1.2016
RGP.7011.13.2016
RGP.7013.15.2016
RGP.7013.13.2016
RGPrgm.271.10.2016
RGP.7013.12.2016
RGP.ED.7021.9.2016
RGP.7021.4.2016
RPG.7011.2.2016
RGP.7011.8.2016
GP.7011.4.2016
Rozeznanie cenowe
RPG.7011.8.2016
RGP.7011.4.2016.TM.4
RGP.7021.4.2016.TM.2
RPG.7011.8.2016
RGP.7011.10.2.2016
RGP.7011.10.1.2016
RRG.042.1.2016
RGP.7013.4.2016
RGP.271.4.2016
RGP.7011.8.2016
RGP.ED.7021.2016
RRG.7011.9.2016
RGP-HN 7021.1.2016
SO.5315.25.2016
GK.7012.1.2016
RRG.042.17.2011
RGP.7013.2.2016
RGP.7013.1.2016
GP.1622.1.2016
2015 (<)
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 350836 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2016 (<) :: GP.7011.4.2016 :: Rozeznanie cenoweRGP.7011.4.2016: Wykonanie stanowiska do spłukiwania przy kąpielisku w Bratkowicach na dz. nr ew. 1118/35
 
1. Rozeznanie cenowe
 
_____________________________________________________
 

Znak sprawy RGP.7011.4.2016

 

 

ROZEZNANIE CENOWE

 

Zamawiający: Gmina Świlcza zaprasza do złożenia oferty na Wykonanie stanowiska do spłukiwania przy kąpielisku w Bratkowicach na dz. nr ew. 1118/35 .

 

Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie stanowiska do spłukiwania przy kąpielisku w Bratkowicach składającego się z dwóch głównych elementów: słupa podtrzymującego ogniwa fotowoltaiczne wraz z oświetleniem oraz słupa z zawieszonymi zbiornikami na wodę wraz z zestawem prysznicowym oraz zestawem do spłukiwania nóg.

Pobór wody może odbywać się za pomocą pompy umieszczonej w zbiorniku lub zestawu hydroforowego połączonego ze zbiornikiem (odległość stanowiska do zbiornika, ok. 10 m)

Ogniwa fotowoltaiczne wraz z urządzeniami powinny być tak dobrane, aby zapewnić energię do funkcjonowania pompy wraz z oświetleniem.

Słup ze zbiornikami mają być wykonane z materiału trwałego (np. chromoniklowe).

Stanowisko do spłukiwania będzie funkcjonowało tylko w okresie letnim i niezbędne jest zaprojektowanie rozwiązań umożliwiających opróżnianie zbiorników w okresie zimowym.

Poprowadzenie instalacji hydraulicznych do zbiorników wewnątrz słupa.

Zestaw prysznicowy oraz zestaw do spłukiwania nóg uruchomiany za pomocą przycisku z określonym czasem spłukiwania.

Powierzchnia przy słupie ze zbiornikami umocniona kostką brukową o wym. 1,5x1,5m z nadaniem odpowiedniego spadku.

Lokalizacja urządzeń dobrana w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko zniszczenia.

Głównymi założeniami stanowiska do spłukiwania ma być jego prostota, trwałość i funkcjonalność.

 

Termin realizacji zamówienia:

26.06.2016 r.

 

Kryterium wyboru:

Cena 95%

Termin płatności 5%

 

Warunki udziału w przetargu:

Zrealizowana co najmniej jedna instalacja fotowoltaiczna.

Termin składania ofert:

Ofertę należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do dnia 12.05.2016r. do godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Świlcza w pok. Nr 22 sekretariat lub przesłać faxem na numer (17) 86 70 157 lub pocztą elektroniczną na adres ug.swilcza@pro.onet.pl

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udziela: Damian Dembowski tel./fax 17 86 70 132, e-mail: d.dembowski@swilcza.com.pl

 

 

 


 

Załącznik nr 1

 

OFERTA CENOWA

 

………………………………………                      ……………………………………………

           (nazwa firmy)                                                                                             (miejscowość i data)

Oświadczam, że:

·         Zapoznaniu się z opisem przedmiotu rozeznania cenowego nie wnoszę do niego zastrzeżeń,

·         W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego w zapytaniu cenowym.

 

………………………………………

                                                                                                            (podpis Oferenta)

 

FORMULARZ   CENOWY

a)      Nazwa Oferenta: ………………………………………………………………………

b)      Adres Oferenta: ……………………………………………………………………….

c)      NIP: ……………………………………………………………………………………

d)     Przedmiot zamówienia Wykonanie stanowiska do spłukiwania przy kąpielisku w Bratkowicach na dz. nr ew. 1118/35 .

e)      Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 

Cenę netto: ……………………. zł (słownie złotych: ………………….……………)

Stawka Podatku VAT: ………………………………

Cenę brutto: ……………………. zł (słownie złotych: ………………………………)

 

f)       Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu  zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 

 

………………………………………….          ……………………………………

         (miejscowość, dnia)                                                                                (podpis i pieczątka Oferenta)

 Informację wytworzył(a): Damian Dembowski
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2016-04-27 14:50:58


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech