19-09-2020r.
godzina 18:06
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
RGP.271.23.2016
RGP.271.22.2016
GOPS.261.12.2016
RGP.271.21.2016
RGP.271.20.2016
RGP.271.19.2016
RGP.271.18.2016
RGP.271.17.2016
RGP.271.16.2016
RGP.271.15.2016
RGP.271.14.2016
RGP.271.13.2016
RGP.271.12.2016
RGP.271.11.2016
RGP.271.10.2016
RGP.271.9.2016
RGP.271.8.2016
RGP.271.7.2016
RGP.271.6.2016
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
RGP.271.5.2016
RGP.271.4.2016
RGP.271.3.2016
RGP.271.2.2016
RGP.271.1.2016
GOPS.261.1.2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 338685 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2016 :: RGP.271.6.2016 :: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniaRGP.271.6.2016: Roboty budowlane - Utworzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy
 
__________________________________________________________________
 

sprawa RGP.271.6.2016                                                                Świlcza, dn. 28.04.2016 r.

pismo:  118/R-RRG-ED/2016

                                                                       

 

Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania

 

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Utworzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 12 kwietnia 2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 85590 - 2016, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 27.04.2016 r. o godz. 10.15.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia o unieważnieniu postępowania na podst. art. 93 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 wyżej cytowanej ustawy, ponieważ w/w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej  odrzuceniu oraz cena jedynej złożonej do tego przetargu oferty przez UNITERM s.c. Bartłomiej Frankiewicz, Stanisław Sądej, adres: 36-060 Głogów Małopolski, ul. Ogrodowa 10 z kwotą brutto 627 300,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta złotych) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia, tj. kwotę 447 720,00 zł brutto (słownie: czterysta czterdzieści siedem tysięcy siedemset dwadzieścia złotych).

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

1

UNITERM s.c. Bartłomiej Frankiewicz, Stanisław Sądej

adres: 36-060 Głogów Małopolski,
ul. Ogrodowa 10

627 300,00 zł

6 lat

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

mgr inż. Adam DziedzicInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2016-04-28 14:40:09


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech