21-09-2023r.
godzina 17:32
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
RGP.271.28.2016
SDS.060.56.16
RGP.7021.10.2016
RGP.7013.1.2016
RGP-KG.042.19.2016-3
RGP-KG.042.19.2016-2
RGP-KG.042.19.2016-1
RGP.7013.28.2016
RGP.7011.16.2016
RGP.7013.26.2016
RGP.7013.25.2016
RGP.7013.1.2016
RGP.K.G.042.16.2016
RGP.7013.2.2016
RGP.7013.24.2016
RGP.7013.21.2016
RRG.7013.3.2016
RGP.7011.2.2016
RGP.7011.6.2016
RGP.7013.20.2016
RGP.7013.18.2016
SO.4462.1.2016
RGP.7011.13.2016
RGP.7013.15.2016
RGP.7013.13.2016
RGPrgm.271.10.2016
RGP.7013.12.2016
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do siwz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
RGP.ED.7021.9.2016
RGP.7021.4.2016
RPG.7011.2.2016
RGP.7011.8.2016
GP.7011.4.2016
RPG.7011.8.2016
RGP.7011.4.2016.TM.4
RGP.7021.4.2016.TM.2
RPG.7011.8.2016
RGP.7011.10.2.2016
RGP.7011.10.1.2016
RRG.042.1.2016
RGP.7013.4.2016
RGP.271.4.2016
RGP.7011.8.2016
RGP.ED.7021.2016
RRG.7011.9.2016
RGP-HN 7021.1.2016
SO.5315.25.2016
GK.7012.1.2016
RRG.042.17.2011
RGP.7013.2.2016
RGP.7013.1.2016
GP.1622.1.2016
2015 (<)
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 350801 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2016 (<) :: RGP.7013.12.2016 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejRGP.7013.12.2016: Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2016 roku część II
 
Do pobrania:
 
1. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
 

sprawa RGP.7013.12.2016                                        Świlcza, dn. 27.05.2016 r.

pismo: 156/R-RGP-ED/2016 

 

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

  

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego poza ustawą w trybie przetargu nieograniczonego (wartość poniżej 30 000,00 euro, do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.) - podstawa art. 4 pkt 8)  na dostawę, nazwa zadania:

Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2016 roku część II

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 17 maja 2016 r. w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 25 maja 2016 r. o godz. 10:15.

Gmina Świlcza zawiadamia że wybrano ofertę najkorzystniejszą.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez:

LITTRANS Litwiński Łukasz

adres: 37-400 Nisko, ul. Nowa 30B

z ceną brutto 48 769,50 zł brutto (słownie: czterdzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy).

Uzasadnienie wyboru

Oferta złożona przez LITTRANS Litwiński Łukasz jest jedyną ofertą złożoną do tego przetargu. Oferta została złożona w terminie. Oferta ta nie podlega odrzuceniu. Cena z wybranej oferty nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

1

LITTRANS Litwiński Łukasz

adres: 37-400 Nisko, ul. Nowa 30B

48 769,50 zł

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

mgr inż. Adam DziedzicInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2016-06-06 17:23:59


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech