29-09-2020r.
godzina 19:18
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
RGP.271.23.2016
RGP.271.22.2016
GOPS.261.12.2016
RGP.271.21.2016
RGP.271.20.2016
RGP.271.19.2016
RGP.271.18.2016
RGP.271.17.2016
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienie treści siwz nr 1
Wyjaśnienie treści siwz nr 2
Wyjaśnienie treści siwz nr 3
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
RGP.271.16.2016
RGP.271.15.2016
RGP.271.14.2016
RGP.271.13.2016
RGP.271.12.2016
RGP.271.11.2016
RGP.271.10.2016
RGP.271.9.2016
RGP.271.8.2016
RGP.271.7.2016
RGP.271.6.2016
RGP.271.5.2016
RGP.271.4.2016
RGP.271.3.2016
RGP.271.2.2016
RGP.271.1.2016
GOPS.261.1.2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 338830 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2016 :: RGP.271.17.2016 :: SIWZRGP.271.17.2016: Roboty budowlane - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Trzcianie, w rejonie drogi na Dyndy, z przepompownią ścieków - ZAKRES I
 
Do pobrania:
 
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1)     projekt budowlany pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Trzcianie,
w rejonie drogi na Dyndy, z przepompownią ścieków – etap I”,

2)     projekt wykonawczy pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Trzcianie, w rejonie drogi na Dyndy, z przepompownią ścieków”,

3)    dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, określenia kategorii urabialności i poziomu wód gruntowych budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Trzciana, Gmina Świlcza,

4)    szczegółowe specyfikacje techniczne (wykonania i odbioru robót) – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Trzcianie, w rejonie drogi na Dyndy, z przepompownią ścieków z ogrodzeniem, ze zjazdem z drogi gminnej oraz odcinka sieci wodociągowej,

5)    przedmiar robót pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Trzcianie, w rejonie drogi na Dyndy, z przepompownią ścieków – zakres I,

6)    specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2016-08-11 13:03:29


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech