04-08-2020r.
godzina 13:35
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
RGP.271.28.2016
SDS.060.56.16
RGP.7021.10.2016
RGP.7013.1.2016
RGP-KG.042.19.2016-3
RGP-KG.042.19.2016-2
RGP-KG.042.19.2016-1
RGP.7013.28.2016
RGP.7011.16.2016
RGP.7013.26.2016
RGP.7013.25.2016
RGP.7013.1.2016
Rozeznanie cenowe
Specyfikacje
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
RGP.K.G.042.16.2016
RGP.7013.2.2016
RGP.7013.24.2016
RGP.7013.21.2016
RRG.7013.3.2016
RGP.7011.2.2016
RGP.7011.6.2016
RGP.7013.20.2016
RGP.7013.18.2016
SO.4462.1.2016
RGP.7011.13.2016
RGP.7013.15.2016
RGP.7013.13.2016
RGPrgm.271.10.2016
RGP.7013.12.2016
RGP.ED.7021.9.2016
RGP.7021.4.2016
RPG.7011.2.2016
RGP.7011.8.2016
GP.7011.4.2016
RPG.7011.8.2016
RGP.7011.4.2016.TM.4
RGP.7021.4.2016.TM.2
RPG.7011.8.2016
RGP.7011.10.2.2016
RGP.7011.10.1.2016
RRG.042.1.2016
RGP.7013.4.2016
RGP.271.4.2016
RGP.7011.8.2016
RGP.ED.7021.2016
RRG.7011.9.2016
RGP-HN 7021.1.2016
SO.5315.25.2016
GK.7012.1.2016
RRG.042.17.2011
RGP.7013.2.2016
RGP.7013.1.2016
GP.1622.1.2016
2015 (<)
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 337817 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2016 (<) :: RGP.7013.1.2016 :: Rozeznanie cenoweRGP.7013.1.2016: Roboty budowlane - Budowa oświetlenia ulicznego drogi – 1571w m. Dąbrowa
 

 

Znak sprawy 7013.1.2016

 

ROZEZNANIE CENOWE

Zamawiający Gmina Świlcza

36-072 Świlcza 168

tel. 17-86-70-100, faks 17-86-70-157

www.swilcza.i-gmina.pl www.swilcza.com.pl

e-mail: ug.swilcza@intertele.pl

 

zaprasza do złożenia oferty na zadanie:

Budowa oświetlenia ulicznego drogi – 1571w m. Dąbrowa

 (nazwa zamówienia)

 

Termin realizacji zamówienia: 20.10.2016 r

 

Przedmiot zamówienia:

„Przyłączenie do oświetlenia ulicznego lamp oświetlenia drogi 1751 w  Dąbrowie”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: określa Projekt budowlany i wykonawczy „Wykonanie sieci elektrycznej o napięciu nie wyższym niż 1 KV w ramach zadania Budowa oświetlenia ulicznego drogi – 1571w m. Dąbrowa”, przedmiary robót i Szczegółowe specyfikacja wykonania i odbioru robót.

 

Kryterium oceny ofert:

 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena – 100 %

 

Oferty należy składać: w Urzędzie Gminy Świlcza w pok. nr 22 – sekretariat w terminie do dnia 22.08.2016 r. do godz. 12:00. Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą.

Oferta musi być umieszczone w zamkniętej kopercie. Na zamkniętej kopercie należy umieścić dopisek:       

 

Oferta do rozeznania cenowego, nr sprawy RGP. 7013.1.2016

Budowa oświetlenia ulicznego drogi – 1571w m. Dąbrowa.

Nie otwierać przed dniem 22.sierpnia 2016 r do godz. 1000

 

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli: Helena Nowak.

tel: 17-86-70-134, 17-86-70-134, email: h.nowak@swilcza.com.plInformację wytworzył(a): Helena Nowak
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2016-08-17 08:35:33


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech