29-09-2020r.
godzina 19:12
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
RGP.271.23.2016
RGP.271.22.2016
GOPS.261.12.2016
RGP.271.21.2016
RGP.271.20.2016
RGP.271.19.2016
RGP.271.18.2016
RGP.271.17.2016
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienie treści siwz nr 1
Wyjaśnienie treści siwz nr 2
Wyjaśnienie treści siwz nr 3
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
RGP.271.16.2016
RGP.271.15.2016
RGP.271.14.2016
RGP.271.13.2016
RGP.271.12.2016
RGP.271.11.2016
RGP.271.10.2016
RGP.271.9.2016
RGP.271.8.2016
RGP.271.7.2016
RGP.271.6.2016
RGP.271.5.2016
RGP.271.4.2016
RGP.271.3.2016
RGP.271.2.2016
RGP.271.1.2016
GOPS.261.1.2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 338830 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2016 :: RGP.271.17.2016 :: Wyjaśnienie treści siwz nr 3RGP.271.17.2016: Roboty budowlane - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Trzcianie, w rejonie drogi na Dyndy, z przepompownią ścieków - ZAKRES I
 
________________________________________________________________________

sprawa RGP.271.17.2016                                              Świlcza, dn. 23.08.2016 r.

Wyjaśnienie treści siwz nr 3

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Trzcianie, w rejonie drogi na Dyndy,
z przepompownią ścieków - ZAKRES I

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 11 sierpnia 2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 300811 - 2016, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania  ofert: do 26 sierpnia 2016 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia oraz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zmieniony zostaje zakres pkt 2.2.7 przedmiaru robót i przedmiotem dostawy jest kompletna przepompownia zgodnie z projektem budowlanym. W związku z powyższym pkt 2.2.7 przedmiaru robót otrzymuje nową treść: Dostawa i montaż przepompowni wraz z uruchomieniem zb. fi 1500, H=4,6m, pompy 2 szt.; Q=5,8 I/s, h=5,5m; R=1,00; M=1,00; S=1,00 (KNNR 4/1413/5). Dostarczany system monitoringu i sterowania ma współpracować z istniejącym systemem na terenie Gminie Świlcza.

W uzupełnieniu podaje się również wyjaśnienia ZWiK Świlcza.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2016-08-23 15:24:55


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech