22-03-2023r.
godzina 06:25
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zam闚ienia publiczne
2018
2017
2016
RGP.271.23.2016
RGP.271.22.2016
GOPS.261.12.2016
RGP.271.21.2016
RGP.271.20.2016
RGP.271.19.2016
RGP.271.18.2016
RGP.271.17.2016
RGP.271.16.2016
RGP.271.15.2016
RGP.271.14.2016
RGP.271.13.2016
Og這szenie o zam闚ieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Og這szenie o udzieleniu zam闚ienia
RGP.271.12.2016
RGP.271.11.2016
RGP.271.10.2016
RGP.271.9.2016
RGP.271.8.2016
RGP.271.7.2016
RGP.271.6.2016
RGP.271.5.2016
RGP.271.4.2016
RGP.271.3.2016
RGP.271.2.2016
RGP.271.1.2016
GOPS.261.1.2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcze郾iejsze
Zam闚ienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje spo貫czne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 349681 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zam闚ienia publiczne :: 2016 :: RGP.271.13.2016 :: Og這szenie o udzieleniu zam闚ieniaRGP.271.13.2016: Roboty budowlane - Utwardzenie powierzchni terenu dz. nr ewid. 3621/1 przy Sali gimnastycznej w 安ilczy oraz przebudowa dr鏬 gminnych w Gminie 安ilcza w 2016 r. Etap III
 
Og這szone na: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=142220&rok=2016-09-07
________________________________________________________________________

Og這szenie powi您ane:

Og這szenie nr 165083-2016 z dnia 2016-07-27 r. Og這szenie o zam闚ieniu - 安ilcza
Utwardzenie powierzchni terenu dz. nr ewid. 3621/1 przy Sali gimnastycznej w 安ilczy oraz przebudowa dr鏬 gminnych w Gminie 安ilcza w 2016 r. Etap III w zakresie: 1) utwardzenie powierzchni terenu dz. nr ewid. 3621/1 przy Sali gimnastycznej w...
Termin sk豉dania ofert: 2016-08-11

安ilcza: Utwardzenie powierzchni terenu dz. nr ewid. 3621/1 przy Sali gimnastycznej w 安ilczy oraz przebudowa dr鏬 gminnych w Gminie 安ilcza w 2016 r. Etap III
Numer og這szenia: 142220 - 2016; data zamieszczenia: 07.09.2016
OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAM紟IENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zam闚ienia publicznego.

Czy zam闚ienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zam闚ie Publicznych: tak, numer og這szenia w BZP: 165083 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zam闚ie Publicznych zosta這 zamieszczone og這szenie o zmianie og這szenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina 安ilcza, 安ilcza 168, 36-072 安ilcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, faks 017 8670157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Utwardzenie powierzchni terenu dz. nr ewid. 3621/1 przy Sali gimnastycznej w 安ilczy oraz przebudowa dr鏬 gminnych w Gminie 安ilcza w 2016 r. Etap III.

II.2) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane.

II.3) Okre郵enie przedmiotu zam闚ienia: Utwardzenie powierzchni terenu dz. nr ewid. 3621/1 przy Sali gimnastycznej w 安ilczy oraz przebudowa dr鏬 gminnych w Gminie 安ilcza w 2016 r. Etap III w zakresie: 1) utwardzenie powierzchni terenu dz. nr ewid. 3621/1 przy Sali gimnastycznej w 安ilczy o powierzchni 187,282 m2, 2) przebudowa drogi gminnej nr 137012 R w B喚dowej Zg這bie雟kiej (dz. nr ewid. 617, 618) - d.104 mb, 3) przebudowa drogi gminnej w Mrowli (dz. nr ewid. 1728) - d. 80 mb, 4) przebudowa drogi gminnej w Mrowli (dz. nr ewid. 1627) - d. 100 mb, 5) przebudowa drogi gminnej w Mrowli dz. nr ewid. 1627 (od strony zachodniej) - d. 95 mb, 6) przebudowa drogi gminnej nr 137807 R w Rudnej Wielkiej (dz. nr ewid. 831) - d.130 mb, 7) przebudowa drogi gminnej nr 137800 R w Rudnej Wielkiej (dz. nr ewid. 390) o powierzchni 19 mb, 8) przebudowa drogi gminnej w Rudnej Wielkiej (dz. nr ewid. 1966) - d. 126 mb, 9) przebudowa drogi gminnej w Trzcianie (dz. nr ewid. 884/2) - d.150 mb..

II.4) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zam闚ienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM紟IENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM紟IENIA: 25.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA:

  • Miejskie Przedsi瑿iorstwo Dr鏬 i Most闚 Sp. z o.o., ul. Rejtana 6, 35-310 Rzesz闚, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa warto嗆 zam闚ienia (bez VAT): 179899,99 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN

  • Cena wybranej oferty: 267961,76

  • Oferta z najni窺z cen: 267961,76 / Oferta z najwy窺z cen: 328024,28

  • Waluta: PLNInformacj wytworzy(a): Ewa Dziedzic
Informacj doda(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2016-09-07 11:11:00


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firm Javatech