29-09-2020r.
godzina 18:16
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zam闚ienia publiczne
2018
2017
2016
RGP.271.23.2016
RGP.271.22.2016
GOPS.261.12.2016
RGP.271.21.2016
RGP.271.20.2016
RGP.271.19.2016
RGP.271.18.2016
RGP.271.17.2016
RGP.271.16.2016
RGP.271.15.2016
Og這szenie o zam闚ieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty
Og這szenie o udzieleniu zam闚ienia
RGP.271.14.2016
RGP.271.13.2016
RGP.271.12.2016
RGP.271.11.2016
RGP.271.10.2016
RGP.271.9.2016
RGP.271.8.2016
RGP.271.7.2016
RGP.271.6.2016
RGP.271.5.2016
RGP.271.4.2016
RGP.271.3.2016
RGP.271.2.2016
RGP.271.1.2016
GOPS.261.1.2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcze郾iejsze
Zam闚ienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje spo貫czne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 338830 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zam闚ienia publiczne :: 2016 :: RGP.271.15.2016 :: Og這szenie o udzieleniu zam闚ieniaRGP.271.15.2016: Us逝gi - Dow霩 dzieci wraz z opiekunem do Zespo逝 Szk馧 w Trzcianie, Przedszkola Publicznego w Trzcianie oraz Zespo逝 Szk馧 w 安ilczy i Przedszkola Publicznego w 安ilczy w roku szkolnym 2016/2017
 
Og這szone na: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=146152&rok=2016-09-15
________________________________________________________________________

Og這szenie powi您ane:

Og這szenie nr 165923-2016 z dnia 2016-07-27 r. Og這szenie o zam闚ieniu - 安ilcza
Dow霩 dzieci wraz z opiekunem do Zespo逝 Szk馧 w Trzcianie, Przedszkola Publicznego w Trzcianie oraz Zespo逝 Szk馧 w 安ilczy i Przedszkola Publicznego w 安ilczy w roku szkolnym 2016/2017 Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia: Pod...
Termin sk豉dania ofert: 2016-08-04

安ilcza: Dow霩 dzieci wraz z opiekunem do Zespo逝 Szk馧 w Trzcianie, Przedszkola Publicznego w Trzcianie oraz Zespo逝 Szk馧 w 安ilczy i Przedszkola Publicznego w 安ilczy w roku szkolnym 2016/2017
Numer og這szenia: 146152 - 2016; data zamieszczenia: 15.09.2016
OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAM紟IENIA - Us逝gi

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zam闚ienia publicznego.

Czy zam闚ienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zam闚ie Publicznych: tak, numer og這szenia w BZP: 165923 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zam闚ie Publicznych zosta這 zamieszczone og這szenie o zmianie og這szenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina 安ilcza, 安ilcza 168, 36-072 安ilcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, faks 017 8670157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Dow霩 dzieci wraz z opiekunem do Zespo逝 Szk馧 w Trzcianie, Przedszkola Publicznego w Trzcianie oraz Zespo逝 Szk馧 w 安ilczy i Przedszkola Publicznego w 安ilczy w roku szkolnym 2016/2017.

II.2) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi.

II.3) Okre郵enie przedmiotu zam闚ienia: Dow霩 dzieci wraz z opiekunem do Zespo逝 Szk馧 w Trzcianie, Przedszkola Publicznego w Trzcianie oraz Zespo逝 Szk馧 w 安ilczy i Przedszkola Publicznego w 安ilczy w roku szkolnym 2016/2017 Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia: Pod poj璚iem dow霩 dzieci (uczni闚) rozumie si przyw霩 dzieci i m這dzie篡 z miejsca zamieszkania do szko造 i ich odw霩 do miejsca zamieszkania wraz z obs逝g, kt鏎a zapewni warunki bezpiecze雟twa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania oraz przejazdu uczni闚 autobusem. Dow霩 dzieci do Zespo逝 Szk馧 w Trzcianie, adres: 36-071 Trzciana 168 z miejscowo軼i D帳rowa, B喚dowa Zg這bie雟ka i Trzciana oraz dow霩 dzieci z B喚dowej Zg這bie雟kiej do Przedszkola Publicznego w Trzcianie, adres: 36-071 Trzciana 193B Dow霩 dzieci do Zespo逝 Szk馧 w Trzcianie i Przedszkola Publicznego w Trzcianie na godz. 8.00; Odw霩 dzieci z Zespo逝 Szk馧 w Trzcianie do D帳rowej oraz dzieci z Przedszkola Publicznego w Trzcianie i Zespo逝 Szk馧 w Trzcianie do Trzciany i B喚dowej Zg這bie雟kiej ok. godz. 15.20; Trasa I: dow霩 dzieci z miejscowo軼i D帳rowa (1 kurs) Rozpocz璚ie dowozu uczni闚 z D帳rowej ok. godz. 6.30 z przystanku autobusowego D帳rowa - Rondo; nast瘼nie przejazd przez kolejne przystanki: przystanek autobusowy D帳rowa - Szko豉; przystanek autobusowy D帳rowa - Stawy; przystanek autobusowy D帳rowa - przed skrzy穎waniem (przed E-4) - dowiezienie uczni闚 do Zespo逝 Szk馧 w Trzcianie; Odw霩 uczni闚: odbi鏎 uczni闚 z Zespo逝 Szk馧 w Trzcianie, nast瘼nie przejazd do D帳rowej i rozwiezienie uczni闚 zgodnie z tras: przystanek autobusowy D帳rowa - za skrzy穎waniem (od E-4); przystanek autobusowy D帳rowa - Stawy; przystanek; przystanek autobusowy D帳rowa - Szko豉; przystanek autobusowy D帳rowa - Rondo. Prognozowana liczba uczni闚 do dowozu i odwozu z D帳rowej - 21 uczni闚; ㄠczna dzienna liczba km na trasie (1 dow霩 i 1 odw霩) - 10 km; Trasa II: dow霩 dzieci z miejscowo軼i B喚dowa Zg這bie雟ka i Trzciana (1 kurs) Rozpocz璚ie dowozu uczni闚 ok. godz. 6.50 z przystanku autobusowego B喚dowa Zg這bie雟ka - P皻la; nast瘼nie przejazd przez kolejne przystanki: przystanek autobusowy B喚dowa Zg這bie雟ka - Stadion; przystanek autobusowy B喚dowa Zg這bie雟ka - Rondo; przystanek autobusowy B喚dowa Zg這bie雟ka - Sklep; przystanek autobusowy Trzciana - S這twinka II; przystanek autobusowy - Trzciana S這twinka I, przystanek autobusowy Trzciana - Sklep, przystanek autobusowy Trzciana - Zagrody - dowiezienie uczni闚 do Zespo逝 Szk馧 w Trzcianie i Przedszkola Publicznego w Trzcianie. Odw霩 uczni闚: odbi鏎 uczni闚 z Zespo逝 Szk馧 w Trzcianie i Przedszkola Publicznego w Trzcianie; nast瘼nie rozwiezienie uczni闚 zgodnie z tras: przystanek autobusowy Trzciana - Zagrody, przystanek autobusowy Trzciana - Sklep, przystanek autobusowy Trzciana - S這twinka I; przystanek autobusowy Trzciana - S這twinka II; przystanek autobusowy B喚dowa Zg這bie雟ka - Sklep; przystanek autobusowy B喚dowa Zg這bie雟ka - Rondo; przystanek autobusowy B喚dowa Zg這bie雟ka - Stadion; przystanek autobusowy B喚dowa Zg這bie雟ka - P皻la. Prognozowana liczba uczni闚 do dowozu i odwozu z Trzciany i B喚dowej Zg這bie雟kiej - 35 uczni闚 w tym 2 dzieci z Przedszkola w Trzcianie; ㄠczna dzienna liczba km na trasie (1 dow霩 i 1 odw霩) wynosi ok. 14 km; Dow霩 dzieci do Zesp馧 Szk馧 w 安ilczy, 36-072 安ilcza 336 i Przedszkola Publicznego w 安ilczy, 36-072 安ilcza 116A z miejscowo軼i Woliczka i 安ilcza Dow霩 dzieci do Zespo逝 Szk馧 w 安ilczy i Przedszkola Publicznego w 安ilczy na godz. 8.00 (w ramach 1 kursu); Odw霩 dzieci: I kurs ok. godz. 13.00; II kurs: ok. godz. 15.00; Dow霩 - trasa z miejscowo軼i Woliczka i 安ilcza (w ramach 1 kursu): Rozpocz璚ie dowozu uczni闚 ok. godz. 7.30 z przystanku autobusowego Woliczka - P皻la; nast瘼nie przejazd przez kolejne przystanki: przystanek autobusowy Woliczka - Dom Stra瘸ka; przystanek autobusowy Woliczka - Stawy; przystanek autobusowy Woliczka - Sklep; przystanek autobusowy 安ilcza - Hydrofornia - dowiezienie uczni闚 do Zespo逝 Szk馧 w 安ilczy a nast瘼nie do Przedszkola Publicznego w 安ilczy. Prognozowana liczba uczni闚 do dowozu i odwozu do Zespo逝 Szk馧 w 安ilczy - 28 uczni闚; do Przedszkola Publicznego w 安ilczy - 5 dzieci. Og馧em 33 uczni闚. Odwozy: I kurs: Odbi鏎 dzieci z Przedszkola Publicznego w 安ilczy; nast瘼nie przejazd do Zespo逝 Szk馧 w 安ilczy i odbi鏎 dzieci z klas I-III i rozwiezienie ich zgodnie z tras: przystanek autobusowy 安ilcza - Hydrofornia; przystanek autobusowy Woliczka - Sklep; przystanek autobusowy Woliczka - Stawy; przystanek autobusowy Woliczka - Dom Stra瘸ka; przystanek autobusowy Woliczka - P皻la. Liczba uczni闚 w ramach I kursu (odwozu) wynosi 15 os鏏. II kurs: odbi鏎 pozosta造ch uczni闚 z Zespo逝 Szk馧 w 安ilczy (Szko豉 Podstawowa i Gimnazjum) i rozwiezienie uczni闚 zgodnie z tras: przystanek autobusowy 安ilcza - Hydrofornia; przystanek autobusowy Woliczka - Sklep; przystanek autobusowy Woliczka - Stawy; przystanek autobusowy Woliczka - Dom Stra瘸ka; przystanek autobusowy Woliczka - P皻la. Liczba uczni闚 w ramach II kursu (odwozu) wynosi 18 uczni闚. ㄠczna dzienna liczba km na trasie w ramach 3 kurs闚 (1 dow霩 i 2 odwozy) wynosi 14,5 km. Szacunkowa 陰czna dzienna liczba km w ramach dowozu i odwozu dzieci do Zespo逝 Szk馧 w Trzcianie i Przedszkola Publicznego w Trzcianie oraz Zespo逝 Szk馧 w 安ilczy i Przedszkola Publicznego w 安ilczy wynosi 38,5 km. Dodatkowe informacje: 1) Podane liczby uczni闚 s liczbami aktualnymi na dzie og這szenia o zam闚ieniu publicznym i w trakcie roku szkolnego mog ulec zmianie. Wykonawca zapewnia opiek nad uczniami przewo穎nymi w czasie dowozu/odwozu ze szko造. Z przewoz闚 b璠 korzysta dzieci przedszkolne, uczniowie szk馧 podstawowych oraz gimnazjalnych. Weryfikacj uczni闚 korzystaj帷ych z przewoz闚 wykonuje opiekun. Opiekunem uczni闚 nie mo瞠 by kierowca autobusu. 2) Zamawiaj帷y wymaga, aby autobusy, kt鏎ymi 鈍iadczona b璠zie us逝ga dowozu uczni闚 by造 w pe軟i sprawne technicznie. Wykonawca w tym zakresie zobowi您any jest do przestrzegania przepis闚 okre郵onych w Rozporz康zeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunk闚 technicznych pojazd闚 oraz zakresu ich niezb璠nego wyposa瞠nia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32 poz. 262). 3) Dow霩 dzieci nie mo瞠 odbywa si na zasadach linii regularnej. Wykonawca nie mo瞠 陰czy przewozu uczni闚 z przewozami innych os鏏. 4) Wykonawca, kt鏎ego oferta zostanie wybrana otrzyma kserokopi wykazu imiennego uczni闚 (odpowiednio do cz窷ci). 5) Wykonawca zobowi您any b璠zie do zapewnienia: a) w pe軟i sprawnych technicznie autobus闚. Stan techniczny autobus闚 鈍iadcz帷ych us逝g musi zosta potwierdzony odpowiednimi dokumentami przegl康闚 technicznych. Ka盥y z autobus闚 musi posiada wa積e ubezpieczenie OC. Dokumenty te powinny by okazane na ka盥e 膨danie Zamawiaj帷ego. b) odpowiednich warunk闚 bezpiecze雟twa, higieny i wygody przejazd闚; c) przestrzegania ustalonego rozk豉du czasowego i tras przejazd闚; d) ka盥emu z uczni闚 miejsca siedz帷ego w autobusie; e) w przypadku awarii autobusu - podstawienie autobusu zapasowego, b璠帷ego w dyspozycji Wykonawcy; f) w ka盥ym autobusie - osoby do sprawowania opieki nad przewo穎nymi uczniami tzw. OPIEKUNA. 6) Do obowi您k闚 osoby sprawuj帷ej opiek wychowawcz nad uczniami b璠zie nale瘸這: a) sprawdzanie stanu liczbowego uczni闚 wewn徠rz pojazdu, b) pilnowanie 豉du i porz康ku przy wsiadaniu i zajmowaniu przez uczni闚 miejsc w autobusie, c) ustalenie sposobu porozumiewania si z kierowc w czasie jazdy, d) zwracanie uwagi na w豉軼iwe zachowanie si uczni闚 w czasie przewozu, e) zapewnienie bezpiecznego wsiadania, wysiadania z pojazdu, f) w przypadku stwierdzenia sytuacji zagra瘸j帷ej bezpiecze雟twu uczni闚 nie dopuszczenie do ich przewozu. 7) Dow霩 dzieci b璠zie si odbywa w dni nauki szkolnej. Zamawiaj帷y informuje, 瞠 w roku szkolnym 2016/2017 liczba dni obj皻ych zam闚ieniem dowozu uczni闚 wynosi 188 dni. 8) W przypadku zmiany organizacji zaj耩 szkolnych polegaj帷ej na skr鏂eniu godzin nauki (np. rekolekcje, 鈍i皻o szko造 itp. uroczysto軼i) Wykonawca zostanie niezw這cznie powiadomiony przez dyrektora szko造 o zmianie terminu dowozu i odwozu uczni闚 (b康 rezygnacji z drugiego odwozu). 9) Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 zmiany: a) liczby dowo穎nych uczni闚 wynikaj帷y z naturalnego ruchu w trakcie roku szkolnego (zmiana szko造 przez ucznia, itp.), b) czasu dowozu i odwozu w zale積o軼i od rozk豉du zaj耩 lekcyjnych. 10) Zamawiaj帷y finansuje jedynie przew霩 dzieci zgodnie z trasami przejazdu autobus闚 okre郵onymi dla poszczeg鏊nych cz窷ci zam闚ienia. Zamawiaj帷y nie pokrywa koszt闚 dojazdu autobus闚 z bazy i na baz Przewo幡ika. 11) Ka盥y Wykonawca winien przeprowadzi wizj lokaln trasy - w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty, szczeg鏊nie nale篡 sprawdzi ilo嗆 kilometr闚 na poszczeg鏊nych trasach i dostosowa j do ilo軼i doje盥瘸j帷ych uczni闚 oraz posiadanego taboru, gdy wyklucza si mo磧iwo嗆 roszcze Wykonawcy z tytu逝 b喚dnego skalkulowania ceny lub pomini璚ia element闚 niezb璠nych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca..

II.4) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 60.10.00.00-9, 60.00.00.00-8, 60.14.00.00-1, 60.13.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zam闚ienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM紟IENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM紟IENIA: 29.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA:

  • Przedsi瑿iorstwo Komunikacji Samochodowej w D瑿icy S.A., ul. Rzeszowska 133, 39-200 D瑿ica, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa warto嗆 zam闚ienia (bez VAT): 57904,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN

  • Cena wybranej oferty: 60220,16

  • Oferta z najni窺z cen: 46178,44 / Oferta z najwy窺z cen: 105530,04

  • Waluta: PLNInformacj wytworzy(a): Ewa Dziedzic
Informacj doda(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2016-09-15 11:57:54


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firm Javatech