29-09-2020r.
godzina 18:37
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
RGP.271.23.2016
RGP.271.22.2016
GOPS.261.12.2016
RGP.271.21.2016
RGP.271.20.2016
RGP.271.19.2016
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienie treści siwz nr 1
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia
RGP.271.18.2016
RGP.271.17.2016
RGP.271.16.2016
RGP.271.15.2016
RGP.271.14.2016
RGP.271.13.2016
RGP.271.12.2016
RGP.271.11.2016
RGP.271.10.2016
RGP.271.9.2016
RGP.271.8.2016
RGP.271.7.2016
RGP.271.6.2016
RGP.271.5.2016
RGP.271.4.2016
RGP.271.3.2016
RGP.271.2.2016
RGP.271.1.2016
GOPS.261.1.2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 338830 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2016 :: RGP.271.19.2016 :: Wyjaśnienie treści siwz nr 1RGP.271.19.2016: Dostawa - Doposażenie pracowni ICT i przyrodniczej Zespołu Szkół w Świlczy w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Świlczy poprzez budowę sali gimnastycznej oraz zakup doposażenia pracowni ICT..
 
________________________________________________________________________

sprawa RGP.271.19.2016                                             Świlcza, dn. 29.09.2016 r.

Wyjaśnienie treści siwz nr 1

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy, nazwa zadania:

Doposażenie pracowni ICT i przyrodniczej Zespołu Szkół w Świlczy w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Świlczy poprzez budowę sali gimnastycznej oraz zakup doposażenia pracowni ICT i przyrodniczej”

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 22 września 2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 312164 - 2016, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania  ofert: do 30 września 2016 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 29 września 2016 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Treść pytania:

Proszę o sprecyzowanie informacji dotyczącej zadania 2 tj " Program i-Dziennik"
Producent oprogramowania ma wprowadzone progi ilościowe uczniów jakich i-dziennik dotyczy:
do 300 uczniów
do 600 uczniów
do 1200 uczniów
a co za tym idzie cena oprogramowania jest różna.
Proszę o sprecyzowanie na jaką liczbę uczniów ma być licencja i-Dziennik.

Odpowiedź: do 300 uczniów.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2016-09-29 12:42:57


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech