19-09-2020r.
godzina 17:22
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
RGP.271.23.2016
RGP.271.22.2016
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienie treści siwz nr 1
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
GOPS.261.12.2016
RGP.271.21.2016
RGP.271.20.2016
RGP.271.19.2016
RGP.271.18.2016
RGP.271.17.2016
RGP.271.16.2016
RGP.271.15.2016
RGP.271.14.2016
RGP.271.13.2016
RGP.271.12.2016
RGP.271.11.2016
RGP.271.10.2016
RGP.271.9.2016
RGP.271.8.2016
RGP.271.7.2016
RGP.271.6.2016
RGP.271.5.2016
RGP.271.4.2016
RGP.271.3.2016
RGP.271.2.2016
RGP.271.1.2016
GOPS.261.1.2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 338685 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2016 :: RGP.271.22.2016 :: Wyjaśnienie treści siwz nr 1RGP.271.22.2016: Usługi - Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2017 – 2018
 
________________________________________________________________________

sprawa RGP.271.22.2016                                                Świlcza, dn. 12.12.2016 r.

Wyjaśnienie treści siwz nr 1

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę, nazwa zadania:

Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2017 – 2018

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 02 grudnia 2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 357933 - 2016, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania  ofert: do 15 grudnia 2016 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 12 grudnia 2016 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Treść pytania nr 1:

Czy ujęty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na  "Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2017-2018" w punkcie 3) ppkt.3,3, ust.1, lit. c)  rachunek  jest rachunkiem Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, czy rachunkiem pomocniczym Gminy?

Odpowiedź:
Rachunek Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;

 

Treść pytania nr 2:

Czy w pkt.3 ppkt.3,3, ust.9, lit. f) chodzi o telefoniczną informację czy  o obsługę typu help desk?

Odpowiedź:

Informacja telefoniczna.


Informację wytworzył(a): Ewa dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2016-12-12 17:51:57


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech