02-12-2023r.
godzina 02:56
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
RGI.271.37.2017
ORP.2612.3.2017
RGI.7021.4.2017
RGP.7021.4.2017
ŚDS.060.50.2017
RGI.7021.4.2017
RRG.042.14.2017
RGI.7021.4.2017
RGP.7021.26.2017
RGI.7021.30.2017
RGP-KG.042.2.2016.3
RGP.7013.1.2.2017
RGP.7013.29.1.2017
RPG.7011.2.2016
RRG.7013.21.2017_2
RGP.042.11.2017
RGI.272.4.2017
RGP.7013.25.1.2017
RGP.7021.10.2017
RGP.7013.10.2017
RRG.7013.21.2017
RRG.7011.2.2017
SO.4464.1.2017
RGI.7011.2.2017
RGI.7013.15.2017
RGI.7021.15.2017
RGI.7021.14.2017
RGP.6232.01.2017
RGP.7013.13.2017
RGI.7013.11.2017
RGP.2151.15.2017
RGP.7011.11.2017
RGP.7021.1.2017
RGP.7013.9.2017
RGI.7011.13.2017
RGP.7011.12.2017
RGI.7013.9.2017
RGP.2151.13.2017
RGP.2151.12.2017
RGP.2151.8.2017
RGP.7011.5.2017
SO.5315.9.2017
RGP.7013.6.2017
RGP.2151.5.2017
RGP.7013.4.2017
RGP.2151.4.2017
RGP.7013.3.2017
RGP.7013.1.2017
RRG.042.17.2011
RGP-ED.7021.1.2017
RGP.7013.2.2017
RGP.7013.1.2017
ORP.2612.2.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1a w wersje edytowalnej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
RGP.7013.2.2017
ORP.2612.1.2017
2016 (<)
2015 (<)
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351343 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2017 (<) :: ORP.2612.2.2017 :: Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyORP.2612.2.2017: Dostawa materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych do Urzędu Gminy w Świlczy 2017 roku
 
Do pobrania:
 

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2017/ORP.2612.2.2017/ORP.2612.2.2017_inf_int.pdf

__________________________________________________ 

 
sprawa ORP.2612.2.2017                                      Świlcza, dn. 20.01.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego poza ustawą w trybie przetargu nieograniczonego (wartość poniżej 30 000,00 euro, do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.) - podstawa art. 4 pkt 8)  na dostawę, nazwa zadania:

Dostawa materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych do Urzędu Gminy w Świlczy w 2017 roku

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 10 stycznia 2017 roku w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 18 stycznia 2017 r. o godz. 10:45.

Gmina Świlcza informuje, że wybrano ofertę najkorzystniejszą.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez:

„RESGRAPH” Sp. z o.o.

adres: 35-105 Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 19

z ceną brutto 63 588,78 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt osiem groszy).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 3 oferty.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

„Hurt – Papier”  Ryszard Cebula s.j.

adres: 35-082 Rzeszów, ul. Podkarpacka 57B

63 716,87 zł

2

„RESGRAPH” Sp. z o.o.

adres: 35-105 Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 19

63 588,78 zł

3

Biuro Plus Krosno Sp. z o.o.

adres: 38-400 Krosno, ul. K. Pużaka 51

110 433,53 zł

 
Oferta nr 2 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższą ceną brutto spośród złożonych ofert. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-01-20 13:46:41


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech