02-12-2023r.
godzina 03:35
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
RGI.271.37.2017
ORP.2612.3.2017
RGI.7021.4.2017
RGP.7021.4.2017
ŚDS.060.50.2017
RGI.7021.4.2017
RRG.042.14.2017
RGI.7021.4.2017
RGP.7021.26.2017
RGI.7021.30.2017
RGP-KG.042.2.2016.3
RGP.7013.1.2.2017
RGP.7013.29.1.2017
RPG.7011.2.2016
RRG.7013.21.2017_2
RGP.042.11.2017
RGI.272.4.2017
RGP.7013.25.1.2017
RGP.7021.10.2017
RGP.7013.10.2017
RRG.7013.21.2017
RRG.7011.2.2017
SO.4464.1.2017
RGI.7011.2.2017
RGI.7013.15.2017
RGI.7021.15.2017
RGI.7021.14.2017
RGP.6232.01.2017
RGP.7013.13.2017
RGI.7013.11.2017
RGP.2151.15.2017
RGP.7011.11.2017
RGP.7021.1.2017
RGP.7013.9.2017
RGI.7011.13.2017
RGP.7011.12.2017
RGI.7013.9.2017
RGP.2151.13.2017
RGP.2151.12.2017
RGP.2151.8.2017
RGP.7011.5.2017
SO.5315.9.2017
RGP.7013.6.2017
RGP.2151.5.2017
RGP.7013.4.2017
Rozeznanie cenowe
RGP.2151.4.2017
RGP.7013.3.2017
RGP.7013.1.2017
RRG.042.17.2011
RGP-ED.7021.1.2017
RGP.7013.2.2017
RGP.7013.1.2017
ORP.2612.2.2017
RGP.7013.2.2017
ORP.2612.1.2017
2016 (<)
2015 (<)
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351343 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2017 (<) :: RGP.7013.4.2017 :: Rozeznanie cenoweRGP.7013.4.2017: Opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej na budowę zjazdu publicznego z drogi krajowej 94 na dz. nr ew. 1250/1 wraz z rozbiórką istniejącego zjazdu w km 580+885, budowa ekranów akustycznych (panele odbijające dźwięk) ...
 
Do pobrania:
 

 

Znak sprawy RGP.7013.4.2017                                                                                  Świlcza 2017-01-26

 

ROZEZNANIE CENOWE

 (o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 euro netto)

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

36-072 Świlcza 168

tel. 17-86-70-100, faks 17-86-70-157

www.swilcza.i-gmina.pl www.swilcza.com.pl

e-mail: ug.swilcza@intertele.pl

 

zaprasza do złożenia oferty na:

 

Opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej na budowę zjazdu publicznego z drogi krajowej 94 na dz. nr ew. 1250/1 wraz z rozbiórką istniejącego zjazdu w km 580+885, budowa ekranów akustycznych (panele odbijające dźwięk) w km 580+885 wraz z rozbiórką istniejących, wyposażenie zjazdu publicznego w dodatkowy pas ruchu dla pojazdów skręcających z drogi krajowej nr 94 na dz. nr ew. 1250/1 położoną w miejscowości Trzciana

 

Termin realizacji zamówienia: 31.08.2017 r.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie między innymi:

1.      Inwentaryzację stanu istniejącego nawierzchni i pasa drogowego;

2.      Projektu Wykonawczego lub Projektu Budowalnego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami  administracyjnymi oraz pozwoleniami na rozbiórkę zjazdu i ekranów akustycznych;

3.      Operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego;

4.      Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB);

5.      Projektu organizacji ruchu;

6.      Przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego stanowiącego wzór do wypełnienia przez Wykonawców robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego;

7.      Opracowaniu i przygotowaniu wszystkich niezbędnych materiałów do złożenia wniosku na zgłoszenie robót budowlanych lub pozwolenia na budowę.

 

Opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej na budowę zjazdu publicznego z drogi krajowej 94 na dz. nr ew. 1250/1 wraz z rozbiórką istniejącego zjazdu w km 580+885, budowa ekranów akustycznych (panele odbijające dźwięk) w km 580+885 wraz z rozbiórką istniejących, wyposażenie zjazdu publicznego w dodatkowy pas ruchu dla pojazdów skręcających z drogi krajowej nr 94 na dz. nr ew. 1250/1 położoną w miejscowości Trzciana obejmuje między innymi następujące założenia:

-        wyposażenie zjazdu publicznego w dodatkowy pas ruchu dla pojazdów skręcających z drogi krajowej nr 94 na dz. nr ew. 1250/1 położoną w miejscowości Trzciana z uwagi na istniejące miarodajne natężenie ruchu 955 P/h;

-        ukształtowania geometrii zjazdu tak, aby uniemożliwić relacje lewoskrętne na zjeździe;

-        rozbiórki istniejącego zjazdu publicznego oraz ekranów akustycznych;

-        uzyskanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie § 113 ust. 7, pkt. 1, 3 i pkt. 5 w związku z § 78 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) jeżeli pochylenie niwelety drogi w spadku podłużnym będzie wynosić więcej niż 4%.

 

Kryterium oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena – 100 %

 

Oferty należy składać  do dnia 03.02.2017 r. w Urzędzie Gminy Świlcza w pok. nr 22 – sekretariat lub przesłać faxem na numer (17) 86-70-157 lub pocztą elektroniczną na adres j.potyrala@swilcza.com.pl. Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą. Oferty należy składać na formularzu dołączonym do rozeznania.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Oferta musi zawierać dopisek:         

Oferta do rozeznania cenowego, nr sprawy RGP.7013.4.2017

„Opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej na budowę zjazdu publicznego z drogi krajowej 94 na dz. nr ew. 1250/1 wraz z rozbiórką istniejącego zjazdu w km 580+885, budowa ekranów akustycznych (panele odbijające dźwięk) w km 580+885 wraz z rozbiórką istniejących, wyposażenie zjazdu publicznego w dodatkowy pas ruchu dla pojazdów skręcających z drogi krajowej nr 94 na dz. nr ew. 1250/1 położoną w miejscowości Trzciana”

Nie otwierać przed dniem 03 lutego 2017 r.

 

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli: mgr inż. Jakub Potyrała.

tel.: 17-86-70-132, email: j.potyrala@swilcza.com.pl

 

Pozostałe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postepowania w każdej chwili, bez podania przyczyny.Informację wytworzył(a): Jakub Potyrała
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-01-26 12:48:10


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech