12-04-2021r.
godzina 22:11
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina Świlcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
RGI.271.35.2017
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
RGI.271.30.2017
RGI.271.31.2017
RGI.271.29.2017
RGI.271.27.2017
RGI.271.25.2017
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
RGI.271.24.2017
RGI.271.23.2017
RGI.271.22.2017
ZWiK 97/10/2017
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
RGI.271.20.2017
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
RGI.271.17.2017
RGI.271.16.2017
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
RGI.271.12.2017
RGI.271.11.2017
RGI.271.10.2017
RGI.271.8.2017
RGI.271.9.2017
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienie treści siwz nr 1
Wyjaśnienie treści siwz nr 2
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania
RGI.271.6.2017
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 342521 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2017 :: ZWiK 25/03/2017 :: Wyjaśnienie treści siwz nr 2ZWiK 25/03/2017: Dostawa - Zakup ciągnika rolniczego, kosiarki wysięgnikowej i posypywarki
 
Do pobrania:
 
1. Wyjaśnienie treści siwz nr 2
 

ZWiK 25/03/2017                                                           Świlcza, dn. 15.03.2017 r.

 

Wyjaśnienie treści siwz nr 2

 

Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, nazwa zadania:

Zakup ciągnika rolniczego, kosiarki wysięgnikowej i posypywarki

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 9 marca 2017 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 40431 - 2017, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: do 17 marca 2017 r. do godz. 10:00.

W dniu 14 marca 2017 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu SIWZ w następującychh podpunktach:

Pytanie nr 1

Zbiornik paliwa min. 230 l. zbiornik AdBlue min. 39 l. na Zbiornik paliwa min. 230 l. zbiornik AdBlue min. 18 l. Mniejsza ilość płynu AdBlue na zbiornik paliwa jest potrzebna do
osiągnięcie wymaganej normy emisji spalin co jest korzystniejsze dla Zamawiającego ponieważ obniża koszt obsługi ciągnika.


Pytanie nr 2

Udźwig wg OECD w odległości 610 mm min. 4700 kg     na udźwig wg OECD
w odległości 610 mm min. 4200 kg.

Oferowany ciągnik posiada nominalny udźwig na hakach 8100 kg i ten
parametr jest bardziej istotny jeżeli chodzi o siły udźwigu tylnego
podnośnika.


Pytanie nr 3

Wysokość całkowita max. 3000 mm.     na     wysokość całkowita max.3026 mm.

Pytanie nr 4

Szerokość całkowita pomiędzy błotnikami tylnymi z przedłużeniem
max. 2470 mm.     na     szerokość całkowitą pomiędzy błotnikami tylnymi z
przedłużeniem max. 2550 mm.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 38 ust. 1 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający pozostawia wniosek bez rozpoznania.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-03-15 13:56:49


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech