12-04-2021r.
godzina 20:55
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina Świlcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
RGI.271.35.2017
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
RGI.271.30.2017
RGI.271.31.2017
RGI.271.29.2017
RGI.271.27.2017
RGI.271.25.2017
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
RGI.271.24.2017
RGI.271.23.2017
RGI.271.22.2017
ZWiK 97/10/2017
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
RGI.271.20.2017
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
RGI.271.17.2017
RGI.271.16.2017
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
RGI.271.12.2017
RGI.271.11.2017
RGI.271.10.2017
RGI.271.8.2017
RGI.271.9.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
RGI.271.6.2017
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 342519 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2017 :: RGI.271.9.2017 :: Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1RGI.271.9.2017: Dostawa - Zakup kosiarki samojezdnej oraz kos spalinowych
 
Do pobrania:
 
1. Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1
 

sprawa RGI.271.9.2017                                                 Świlcza, dn. 31.03.2017 r.

Wyjaśnienie treści siwz nr 1

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, nazwa zadania:

Zakup kosiarki samojezdnej oraz kos spalinowych

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 24 marca 2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 51376 - 2017, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania  ofert: do 3 kwietnia 2017 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniach 28 i 29 marca 2017 roku do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania z dnia 28.03.2017 r.

W nawiązaniu do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr przetargu: RGI.271.9.2017 dotyczącej części: zakup kosiarki samojezdnej, zwracamy się z zapytaniem czy dopuszczacie Państwo możliwość zakupu urządzenia o parametrach:

Pytanie nr 1:

Moc silnika NETTO 18 kW ( moc zgodnie z normą 97/68 EG ) moc max silnika - 27 KM

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza min. moc silnika 18 kW;

Pytanie nr 2:

Przekładania hydrostatyczna, z blokadą dyferencjału, regulacja kierunku i prędkości jazdy - 2 pedały (1 do jazdy do przodu, i 1 do cofania)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza;

Pytanie nr 2:

Kosiarka wyposażona w kosz na trawę o poj. min. 600 l

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza;

Pytania z dnia 29.03.2017 r.

Treść pytania nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza silnik 3-cylindrowy silnik KUBOTA o minimalnej mocy 21 KM?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza 3-cylindrowy silnik o minimalnej mocy 18 KW.

Treść pytania nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza min. szer. koszenia 122 cm ze wzmocnionym układem koszącym reg. hydraulicznie?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami siwz Zamawiający dopuszcza szerokość koszenia min. 1,30 m;

 

------------------------------

Treść pytania nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza silnik 3-cylindrowy silnik KUBOTA o minimalnej mocy 15,44 KW?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza 3-cylindrowy silnik o minimalnej mocy 18 KW;

Treść pytania nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza min. szer. koszenia 122 cm ze wzmocnionym układem koszącym reg. hydraulicznie?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami siwz Zamawiający dopuszcza szerokość koszenia min. 1,30 m;Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-03-31 14:07:44


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech