02-12-2023r.
godzina 04:25
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
RGI.271.37.2017
ORP.2612.3.2017
RGI.7021.4.2017
RGP.7021.4.2017
ŚDS.060.50.2017
RGI.7021.4.2017
RRG.042.14.2017
RGI.7021.4.2017
RGP.7021.26.2017
RGI.7021.30.2017
RGP-KG.042.2.2016.3
RGP.7013.1.2.2017
RGP.7013.29.1.2017
RPG.7011.2.2016
RRG.7013.21.2017_2
RGP.042.11.2017
RGI.272.4.2017
RGP.7013.25.1.2017
RGP.7021.10.2017
RGP.7013.10.2017
RRG.7013.21.2017
RRG.7011.2.2017
SO.4464.1.2017
RGI.7011.2.2017
RGI.7013.15.2017
RGI.7021.15.2017
RGI.7021.14.2017
RGP.6232.01.2017
RGP.7013.13.2017
RGI.7013.11.2017
RGP.2151.15.2017
RGP.7011.11.2017
RGP.7021.1.2017
RGP.7013.9.2017
RGI.7011.13.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienie treści siwz nr 1
Modyfikacja treści siwz nr 1
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
RGP.7011.12.2017
RGI.7013.9.2017
RGP.2151.13.2017
RGP.2151.12.2017
RGP.2151.8.2017
RGP.7011.5.2017
SO.5315.9.2017
RGP.7013.6.2017
RGP.2151.5.2017
RGP.7013.4.2017
RGP.2151.4.2017
RGP.7013.3.2017
RGP.7013.1.2017
RRG.042.17.2011
RGP-ED.7021.1.2017
RGP.7013.2.2017
RGP.7013.1.2017
ORP.2612.2.2017
RGP.7013.2.2017
ORP.2612.1.2017
2016 (<)
2015 (<)
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351343 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2017 (<) :: RGI.7011.13.2017 :: Wyjaśnienie treści siwz nr 1RGI.7011.13.2017: Dostawa - Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych na place zabaw w Gminie Świlcza
 
1. Wyjaśnienie treści siwz nr 1 
 
 
 

sprawa RGI.7011.13.2017                                             Świlcza, dn. 03.04.2017 r.

 

 

Wyjaśnienie treści siwz nr 1

 

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego poza ustawą w trybie przetargu nieograniczonego (wartość poniżej 30 000,00 euro, do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.) - podstawa art. 4 pkt 8)  na dostawę, nazwa zadania:

Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych na place zabaw w Gminie Świlcza

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 29 marca 2017 r. w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: do 07 kwietnia 2017 r. do godz. 10:00.

Gmina Świlcza wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W dniu 31 marca 2017 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Treść pytania nr 1:

W SIWZ w opisie podano, że konstrukcja urządzeń ma być z drewna rdzeniowego, bezrdzeniowego bądź metalu rurowego. Proszę o informację czy dopuszczają Państwo wykonanie elementów konstrukcyjnych powyższych urządzeń z profili zamkniętych  metalowych (80 x 80 mm) w najwyższym stopniu zabezpieczonych przed działaniem czynników zewnętrznych, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii: obróbki strumieniowo - ściernej, fosforanowania żelazowego, zastosowania podkładu cynkowego oraz malowania proszkowego bądź z drewna klejonego warstwowo, o przekroju kwadratowym 90 x 90 mm z zaoblonymi krawędziami.

Proszę o wyczerpujące odpowiedzi na powyższe pytania, gdyż są one konieczne do przygotowania kompleksowych i konkurencyjnych ofert, a co za tym idzie bezpiecznych i funkcjonalnych placów zabaw.

Odpowiedź:

Dopuszcza się wykonanie elementów konstrukcyjnych z profili zamkniętych metalowych 80 x 80 mm ocynkowanych bądź z drewna klejonego warstwowo o przekroju 100 x 100 mm impregnowanego próżniowo – ciśnieniowo, przeciwogniowo i przeciwgrzybiczo oraz pokryte warstwą lakieru nawierzchniowego.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-04-03 17:37:29


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech