02-12-2023r.
godzina 04:25
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
RGI.271.37.2017
ORP.2612.3.2017
RGI.7021.4.2017
RGP.7021.4.2017
ŚDS.060.50.2017
RGI.7021.4.2017
RRG.042.14.2017
RGI.7021.4.2017
RGP.7021.26.2017
RGI.7021.30.2017
RGP-KG.042.2.2016.3
RGP.7013.1.2.2017
RGP.7013.29.1.2017
RPG.7011.2.2016
RRG.7013.21.2017_2
RGP.042.11.2017
RGI.272.4.2017
RGP.7013.25.1.2017
RGP.7021.10.2017
RGP.7013.10.2017
RRG.7013.21.2017
RRG.7011.2.2017
SO.4464.1.2017
RGI.7011.2.2017
RGI.7013.15.2017
RGI.7021.15.2017
RGI.7021.14.2017
RGP.6232.01.2017
RGP.7013.13.2017
RGI.7013.11.2017
RGP.2151.15.2017
RGP.7011.11.2017
RGP.7021.1.2017
RGP.7013.9.2017
Rozeznanie cenowe
RGI.7011.13.2017
RGP.7011.12.2017
RGI.7013.9.2017
RGP.2151.13.2017
RGP.2151.12.2017
RGP.2151.8.2017
RGP.7011.5.2017
SO.5315.9.2017
RGP.7013.6.2017
RGP.2151.5.2017
RGP.7013.4.2017
RGP.2151.4.2017
RGP.7013.3.2017
RGP.7013.1.2017
RRG.042.17.2011
RGP-ED.7021.1.2017
RGP.7013.2.2017
RGP.7013.1.2017
ORP.2612.2.2017
RGP.7013.2.2017
ORP.2612.1.2017
2016 (<)
2015 (<)
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351343 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2017 (<) :: RGP.7013.9.2017 :: Rozeznanie cenoweRGP.7013.9.2017: Usługi - Wykonanie utwardzenia powierzchni terenu kostką brukową przy Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Trzcianie dz. nr ew. 903/10
 
Do pobrania:
 

 

Znak sprawy RGP.7013.9.2017                                                        Świlcza 2017-04-04

 

ROZEZNANIE CENOWE

 (o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 euro netto)

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

36-072 Świlcza 168

tel. 17-86-70-100, faks 17-86-70-157

www.swilcza.i-gmina.pl www.swilcza.com.pl

e-mail: ug.swilcza@intertele.pl

 

zaprasza do złożenia oferty na:

 

  1. „Wykonanie utwardzenia powierzchni terenu kostką brukową przy Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Trzcianie dz. nr ew. 903/10”

 

Termin realizacji zamówienia: 31.05.2017 r.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi:

1.      Roboty pomiarowe.

2.      Rozebranie istniejących krawężników.

3.      Wykonanie korytowania wraz w wywozem ziemi.

4.      Profilowanie i zagęszczenie podłoża.

5.      Ułożenie obrzeży betonowych.

6.      Wykonanie podbudowy z pospółki.

7.      Wykonanie podbudowy z chudego betonu.

8.      Ułożenie kostki brukowej.

9.      Regulacja studzienki rewizyjnej.

 

Kryterium oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena – 100 %

 

Oferty należy składać  do dnia 14.04.2017 r. w Urzędzie Gminy Świlcza w pok. nr 22 – sekretariat lub przesłać faxem na numer (17) 86-70-157 lub pocztą elektroniczną na adres d.dembowski@swilcza.com.pl. Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą. Oferty należy składać na formularzu dołączonym do rozeznania.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Oferta musi zawierać dopisek:         

Oferta do rozeznania cenowego, nr sprawy RGP.7013.9.2017

„Wykonanie utwardzenia powierzchni terenu kostką brukową przy Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Trzcianie dz. nr ew. 903/10”

Nie otwierać przed dniem 14 kwietnia 2017 r.

 

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli: mgr inż. Damian Dembowski.

tel: 17-86-70-132, email: d.dembowski@swilcza.com.pl

 

Pozostałe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postepowania w każdej chwili, bez podania przyczyny.Informację wytworzył(a): Damian Dembowski
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-04-04 14:10:22


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech