03-02-2023r.
godzina 23:57
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Zarządzenia 2017
Zarządzenia 2016
Zarządzenia 2015
Zarządzenia 2014
Zarządzenia 2013
Archiwum
Obwieszczenia
Postanowienia
Protokoły z kontroli urzędu
Decyzje
Uchwały RIO
Ogłoszenia
Obwieszczenia z zewnątrz
Ogłoszenia z zewnątrz
Zawiadomienia z zewnątrz
Decyzje z zewnątrz
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 349322 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Zarządzenia Wójta Gminy :: Zarządzenia 2017 

2017

Zarządzenie Nr 200.2017 Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów publicznych szkół i publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Świlcza - stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzcianie.

29.11.2017 r.

Zarządzenie Nr 186.2017 Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia niektórych zabytków do Gminnej Ewidencji Zabytków.

07.11.2017 r.

Zarządzenie Nr 180.2017 Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świlcza.

31.10.2017 r.

Zarządzenie Nr 172.2017 Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 października 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji.

20.10.2017 r.

Zarządzenie Nr 141.2017 Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu uczestnictwa w projekcie pt. "Aktywizacja mieszkańców Gminy Świlcza", realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna działanie: 8:1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym- projekty konkursowe.

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie... pobierz...

 

Formularz rekrutacyjny do projektu... pobierz...

 

Oświadczenie uczestnika projektu potwierdzające spełnienie kryteriów projektowych... pobierz...

20.09.2017 r.

Zarządzenie Nr 131.2017 Wójta Gminy Świlcza z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Świlcza, oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiot użyczenia.

04.09.2017 r.

Zarządzenie Nr 127.2017 Wójta Gminy Świlcza z dnia 23 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do sporządzenia projektu budżetu na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026.

23.08.2017 r.

Zarządzenie Nr 124.2017 Wójta Gminy Świlcza z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świlcza oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017.

18.08.2017 r.

Zarządzenie Nr 120.2017 Wójta Gminy Świlcza z dnia 17 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej w celu opiniowania zgłoszeń złożonych w otwartym naborze na wyłonienie lidera Projektu w celu wspólnej realizacji projektu dot. „Utworzenia i funkcjonowania przez okres 12 miesięcy Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Błędowej Zgłobieńskiej" oraz warunków udziału w postępowaniu.

17.08.2017 r.

Zarządzenie Nr 51.2017 Wójta Gminy Świlcza z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie odwołania konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół i publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Świlcza.

12.04.2017 r.

Zarządzenie Nr 35.2017 Wójta Gminy Świlcza z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świlcza za 2016 rok.

29.03.2017 r.

Zarządzenie Nr 9.2017 Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świlcza.

25.01.2017 r.

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech