21-10-2019r.
godzina 02:32
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina Świlcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
RGI.271.35.2017
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
RGI.271.30.2017
RGI.271.31.2017
RGI.271.29.2017
RGI.271.27.2017
RGI.271.25.2017
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
RGI.271.24.2017
RGI.271.23.2017
RGI.271.22.2017
ZWiK 97/10/2017
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
RGI.271.20.2017
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
RGI.271.17.2017
RGI.271.16.2017
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
RGI.271.12.2017
RGI.271.11.2017
RGI.271.10.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 1
Modyfikacja treści siwz nr 1
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2
Modyfikacja treści siwz nr 2
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania
RGI.271.8.2017
RGI.271.9.2017
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
RGI.271.6.2017
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 332196 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2017 :: RGI.271.10.2017 :: SIWZRGI.271.10.2017: Roboty budowlane - „Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza” w zakresie modernizacji energetycznej budynków: Przedszkola Publicznego w Bratkowicach, Zespołu Szkół w Bratkowicach...
 
Do pobrania:
 
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
_________________________________________

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Zakres I:

      Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Publicznego im. Jana Pawła II w Bratkowicach, adres: 36-055 Bratkowice 407A

Zakres robót:

     wymiana okien zewnętrznych o łącznej powierzchni 192,37 m 2;

     instalacja zasobnika ciepła wykonanego w systemie niskoenergetycznym
o pojemności 500 litrów. Wykorzystanie systemu solarnego do wspomagania przygotowania c.w.u.;

     montaż 10 płaskich kolektorów słonecznych o powierzchni czynnej jednej płyty 2,35 m2;

     montaż zestawu fotowoltaicznego o mocy 3,6 kWp, składającego się z 12 paneli fotowoltaicznych o mocy 300 Wp każdy;

     wymiana konwencjonalnych lamp żarowych na oświetlenie LED. Należy zastosować źródła światła o skuteczności świetlnej co najmniej 100 lm/W. Planuje się montaż 56 lamp LED o mocy 8 W każda;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

1)    ekspertyza techniczna dotycząca montażu kolektorów słonecznych
i paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Przedszkola Publicznego
w Bratkowicach, branża konstrukcyjna,

2)    projekt wykonawczy pn.: Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Publicznego im. Jana Pawła II w Bratkowicach -  budowa instalacji przygotowania c.w.u. w oparciu o zastosowanie systemu solarnego – branża sanitarna,

3)    specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Publicznego im. Jana Pawła II w Bratkowicach -  budowa instalacji przygotowania c.w.u. w oparciu o zastosowanie systemu solarnego,

4)    projekt wykonawczy pn.: Budowa instalacji przygotowania c.w.u. w oparciu o zastosowanie systemu solarnego – projekt instalacji fotowoltaicznej, zasilania stacji solarnej wraz z wymianą źródeł światła Przedszkola Publicznego w Bratkowicach – branża elektryczna,

5)    specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Budowa instalacji przygotowania c.w.u. w oparciu o zastosowanie systemu solarnego – projekt instalacji fotowoltaicznej, zasilania stacji solarnej wraz z wymianą źródeł światła Przedszkola Publicznego w Bratkowicach – branża elektryczna,

6)    przedmiar robót pn. Projekt instalacji fotowoltaicznej, zasilania stacji solarnej wraz z wymianą źródeł światła Przedszkola Publicznego w Bratkowicach – instalacje elektryczne,

7)    przedmiar robót pn.: Budowa instalacji przygotowania c.w.u. w oparciu o zastosowanie systemu solarnego w Przedszkolu Publicznym w Bratkowicach,

8)    przedmiar robót pn.: Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Publicznego w Bratkowicach – wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu w Bratkowicach,

9)    przedmiar robót pn.: Montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Przedszkola Publicznego w Bratkowicach – wzmocnienie dachu,

10) rysunki:

a)    elewacja południowo – zachodnia,

b)    elewacja północno – zachodnia,

c)    elewacja południowo – wschodnia,

d)    elewacja północno – wschodnia.

2. Zakres II:

Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Bratkowicach,
adres: 36-055 Bratkowice 398

Zakres robót:

          docieplenie ścian zewnętrznych budynku sali gimnastycznej od strony południowej i północnej oraz budynku łącznika od strony południowej
i wschodniej styropianem o grubości 12 cm;

     wymiana okien (bez II piętra i kotłowni na parterze w segmencie dydaktycznym) o powierzchni. W sali gimnastycznej zlokalizowanej w nowszej części szkoły należy zmniejszyć powierzchnię okien o 25% poprzez zastosowanie blendy;

          modernizacja kotłowni polegająca na wymianie kotłów i zastosowaniu nowoczesnych niskotemperaturowych kondensacyjnych kotłów z zamkniętą komorą spalania i palnikiem modulowanym;

          zastosowanie automatyki pogodowej w źródle;

          montaż zestawu fotowoltaicznego o mocy 5,6 kWp, składającego się z 20 paneli fotowoltaicznych o mocy 280 Wp każdy;

          w ramach modernizacji przewiduje się wymianę konwencjonalnych lamp żarowych bez wymiany opraw . Należy zastosować źródła światła o skuteczności świetlnej co najmniej 100 lm/W. Planuje się montaż 32 lamp LED o mocy 15 W każda;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

1)    ekspertyza techniczna dotycząca montażu paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Zespołu Szkół w Bratkowicach, branża konstrukcyjna,

2)    projekt wykonawczy pn.: Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Bratkowicach -  wymiana kotłów centralnego ogrzewania – branża sanitarna,

3)    specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Bratkowicach -  wymiana kotłów centralnego ogrzewania,

4)    projekt wykonawczy pn.: Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Bratkowicach -  projekt instalacji fotowoltaicznej, rozdzielnicy z wymianą źródeł światła Zespołu Szkół w Bratkowicach – branża elektryczna,

5)    specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Bratkowicach – projekt instalacji fotowoltaicznej, z wymianą źródeł światła Zespołu Szkół w Bratkowicach – branża elektryczna,

6)    przedmiar robót pn.: Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Bratkowicach,

7)    przedmiar robót pn.: Wymiana kotłowni centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Bratkowicach,

8)    przedmiar robót pn.: Projekt instalacji fotowoltaicznej, wymiany źródeł światła Zespołu Szkół w Bratkowicach – branża elektryczna,

9)    rysunki:

a)    elewacja wschodnia,

b)    elewacja zachodnia,

c)    elewacja północna,

d)    elewacja południowa.

3. Zakres III:

Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach,       adres: 36-055 Bratkowice 606

Zakres robót:

     montaż nowoczesnego dwufunkcyjnego niskotemperaturowego (c.o i c.w.u.) kotła gazowego;

     zastosowanie automatyki pogodowej w źródle;

     modernizacja instalacji c.o. polegająca na całkowitej wymianie instalacji c.o. (rur i grzejników), eliminacji systemu centralnego odpowietrzania, montażu zaworów odpowietrzających w pionach najwyższej kondygnacji, zastosowaniu regulacji lokalnej za pomocą grzejnikowych zaworów termostatycznych;

     hermetyzacja instalacji-likwidacja otwartego naczynia zbiorczego;

     izolacja poziomów rozprowadzających;

     montaż zestawu fotowoltaicznego o mocy 3,36 kWp, składającego się z 12 paneli fotowoltaicznych o mocy 280 Wp każdy;

     w ramach modernizacji przewiduje się wymianę konwencjonalnych lamp żarowych bez wymiany opraw . Należy zastosować źródła światła o skuteczności świetlnej co najmniej 100 lm/W. Planuje się:

o    montaż 18 lamp LED o mocy 15 W każda,

o    6 źródeł światła o mocy 64 W wraz z oprawami w sali gimnastycznej;

     należy zastosować źródła światła o skuteczności świetlnej co najmniej 100 lm/W;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

1)    ekspertyza techniczna dotycząca montażu paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach, branża konstrukcyjna,

2)    projekt wykonawczy pn.: Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach - wymiana instalacji centralnego ogrzewania – branża sanitarna,

3)    specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach - wymiana instalacji centralnego ogrzewania,

4)    projekt wykonawczy pn.: Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach -  projekt instalacji fotowoltaicznej, wymiany rozdzielnicy, źródeł światła w budynku i opraw na sali gimnastycznej – branża elektryczna,

5)    specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach -  projekt instalacji fotowoltaicznej, zasilania stacji solarnej wraz z wymianą źródeł światła – branża elektryczna,

6)    przedmiar robót pn.: Projekt instalacji fotowoltaicznej, wymiany rozdzielnicy, źródeł światła i opraw na sali gimnastycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach,

7)    przedmiar robót pn.: wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach.

4.Zakres IV:

         Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie, Dąbrowa 51,
         36-071 Trzciana

          Zakres robót:

     montaż nowoczesnego niskotemperaturowego (c.o) kotła gazowego;

     zastosowanie automatyki pogodowej w źródle;

     modernizacja instalacji c.o. polegająca na całkowitej wymianie instalacji c.o. (rur i grzejników), eliminacji systemu centralnego odpowietrzania;

     montaż zaworów odpowietrzających w pionach najwyższej kondygnacji, zastosowaniu regulacji lokalnej za pomocą grzejnikowych zaworów termostatycznych;

     hermetyzacja instalacji-likwidacja otwartego naczynia wzbiorczego;

     izolacja poziomów rozprowadzających;

     montaż zestawu fotowoltaicznego o mocy 5,6 kWp, składającego się z 20 paneli fotowoltaicznych o mocy 280 Wp każdy.

W ramach modernizacji przewiduje się wymianę konwencjonalnych lamp żarowych bez wymiany opraw. Należy zastosować źródła światła o skuteczności świetlnej co najmniej 100 lm/W.

Planuje się:

o    montaż 60 lamp LED o mocy 15 W każda.

o    wymianę 5 źródeł światła wraz z oprawami w sali gimnastycznej. Przewiduje się zastosowanie źródeł o mocy 111 W – 4 kpl i 159 W – 1 kpl.

Należy zastosować źródła światła o skuteczności świetlnej co najmniej 100 lm/W.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

1)    ekspertyza techniczna dotycząca montażu paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie, branża konstrukcyjna,

2)    projekt wykonawczy pn.: Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie - wymiana instalacji centralnego ogrzewania – branża sanitarna,

3)    specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie - wymiana instalacji centralnego ogrzewania,

4)    projekt wykonawczy pn.: Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie -  projekt instalacji fotowoltaicznej, wymiany rozdzielnicy RK i źródeł światła – branża elektryczna,

5)    specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Budowa instalacji przygotowania c.w.u. w oparciu o zastosowanie systemu solarnego -  projekt instalacji fotowoltaicznej, zasilania stacji solarnej wraz z wymianą źródeł światła – branża elektryczna,

6)    przedmiar robót pn.: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie,

7)    przedmiar robót pn. Projekt instalacji fotowoltaicznej, wymiany rozdzielnicy RK i źródeł światła.

5.Zakres V:

         Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrowli,
         36-054 Mrowla 51

Zakres robót:

     montaż nowoczesnego dwufunkcyjnego niskotemperaturowego (c.o. i c.w.u.) kotła gazowego;

     zastosowanie automatyki pogodowej w źródle;

     modernizacja instalacji c.o. polegająca na całkowitej wymianie instalacji c.o. (rur i grzejników), eliminacji systemu centralnego odpowietrzania, montażu zaworów odpowietrzających w pionach najwyższej kondygnacji, zastosowaniu regulacji lokalnej za pomocą grzejnikowych zaworów termostatycznych;

     hermetyzacja instalacji-likwidacja otwartego naczynia wzbiorczego;

     izolacja poziomów rozprowadzających;

     instalacja zasobnika ciepła wykonanego w systemie niskoenergetycznym o pojemności 750 litrów;

     wykorzystanie systemu solarnego do wspomagania przygotowania c.w.u.;

     montaż zestawu fotowoltaicznego o mocy szczytowej 6,3 kWp, składającego się z 20 paneli fotowoltaicznych o mocy 315 Wp każdy;

     Wykorzystanie oświetlenia LED

o    montaż 46 lamp LED o mocy 15 W każda;

o    montaż 12 lamp LED wraz z oprawami w sali gimnastycznej o mocy 111 W każda;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

1)    ekspertyza techniczna dotycząca montażu kolektorów słonecznych i  paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrowli, branża konstrukcyjna,

2)    projekt wykonawczy pn.: Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrowli - wymiana instalacji centralnego ogrzewania, budowa instalacji przygotowania c.w.u. w oparciu o zastosowanie systemu solarnego – branża sanitarna,

3)    specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrowli - wymiana instalacji centralnego ogrzewania, budowa instalacji przygotowania c.w.u. w oparciu o zastosowanie systemu solarnego,

4)    projekt wykonawczy pn.: Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrowli -  projekt instalacji fotowoltaicznej, rozdzielnicy i źródeł światła – branża elektryczna,

5)    specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrowli -  projekt instalacji fotowoltaicznej, rozdzielnicy i źródeł światła – branża elektryczna,

6)    przedmiar robót pn.: Projekt instalacji fotowoltaicznej, z wymianą  źródeł światła i opraw na Sali gimnastycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrowli – instalacje elektryczne,

7)    przedmiar robót pn.: Montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrowli – uzupełnienie jętek,

8)    przedmiar robót pn.: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania. Budowa instalacji przygotowania c.w.u. w oparciu o zastosowanie systemu solarnego.

6. Zakres VI:

Modernizacja energetyczna budynku Zespół Szkół w Świlczy, adres: 36-072 Świlcza 336:

Zakres robót:

     docieplenie ścian zewnętrznych zaplecza "starej" sali gimnastycznej
i świetlicy od strony zachodniej, południowej i wschodniej styropianem
o grubości 16 cm;

     wymiana okien drewnianych na zapleczu Sali – elewacja zachodnia;

     modernizacja instalacji c.o. polegająca na całkowitej wymianie instalacji c.o. (rur i grzejników), eliminacji systemu centralnego odpowietrzania, montażu zaworów odpowietrzających w pionach najwyższej kondygnacji, zastosowaniu regulacji lokalnej za pomocą grzejnikowych zaworów termostatycznych;

     izolacja poziomów rozprowadzających;

     montaż zestawu fotowoltaicznego o mocy 11 kWp, składającego się z 40 paneli fotowoltaicznych o mocy 275 Wp każdy;

     W ramach modernizacji przewiduje się wymianę konwencjonalnych lamp żarowych bez wymiany opraw. Należy zastosować źródła światła
o skuteczności świetlnej co najmniej 100 lm/W. Planuje się:

o    montaż 47 lamp LED o mocy 15 W każda;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

1)    ekspertyza techniczna dotycząca montażu paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Zespołu Szkół w Świlczy, branża konstrukcyjna,

2)    projekt wykonawczy pn.: Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Świlczy - wymiana instalacji centralnego ogrzewania – branża sanitarna,

3)    specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Świlczy - wymiana instalacji centralnego ogrzewania – branża sanitarna,

4)    projekt wykonawczy pn.: Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Świlczy -  projekt instalacji fotowoltaicznej, z wymianą źródeł światła – branża elektryczna,

5)    specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Świlczy -  projekt instalacji fotowoltaicznej, z wymianą źródeł światła, branża elektryczna,

6)    przedmiar robót pn.: projekt instalacji fotowoltaicznej, z wymianą źródeł światła i opraw na sali gimnastycznej budynku Zespołu Szkół w Świlczy,

7)    przedmiar robót pn.: wymiana instalacji centralnego ogrzewania budynku Zespołu Szkół w Świlczy,

8)    przedmiar robót pn.: Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Świlczy,

9)    rysunki:

a)    elewacja południowa,

b)    elewacja wschodnia,

c)    elewacja północna,

d)    elewacja zachodnia.

7. Dodatkowo przedmiot zamówienia określa (w zakresie wszystkich zakresów robót):

1)    niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

2)    specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: „Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza”.

 

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-04-24 16:50:55


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech