04-08-2020r.
godzina 12:38
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina Świlcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
RGI.271.35.2017
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
RGI.271.30.2017
RGI.271.31.2017
RGI.271.29.2017
RGI.271.27.2017
RGI.271.25.2017
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
RGI.271.24.2017
RGI.271.23.2017
RGI.271.22.2017
ZWiK 97/10/2017
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
RGI.271.20.2017
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
RGI.271.17.2017
RGI.271.16.2017
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
RGI.271.12.2017
RGI.271.11.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Ogłoszenia o zmianie zamówienia
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania
RGI.271.10.2017
RGI.271.8.2017
RGI.271.9.2017
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
RGI.271.6.2017
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 337816 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2017 :: RGI.271.11.2017 :: Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1RGI.271.11.2017: Roboty budowlane - Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej – etap I
 
Do pobrania:
 
1. Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1
 

sprawa RGI.271.11.2017                                       Świlcza, dn. 05.06.2017 r. 

 

Wyjaśnienie treści siwz nr 1

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej – etap I

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 24 maja 2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 515105-N-2017, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: do 08 czerwca 2017 r. do godz. 10.00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W dniu 01.06.2017 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Treść pytania nr 1:

Czy Zamawiający podtrzymuje konieczność wykonania zaprojektowanego układu warstw na boisku z trawy naturalnej? Zaprojektowany układ warstw boiska jest niezgodny z normą DIN 18-035 na budowę boisk. Norma ta nie przewiduje podbudowy z kamienia łamanego na boisko z trawy naturalnej ani gruntu stabilizowanego cementem. Ponadto zaprojektowany układ warstw boiska może być przyczyną niewłaściwych warunków powietrzno wodnych na boisku, co osłabi walory użytkowe boiska. Układ ten też stanowczo podraża budowę boiska.

Odpowiedź:

Projektant podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące projektowanych warstw.

Warstwy należy wykonać  zgodnie z projektem. Występowanie słabych   gruntów przewarstwionych gruntami organicznymi wymaga zastosowania warstw jak w projekcie.

Treść pytania nr 2:

Czy dowieziona ziemia na boisko ma mieć współczynnik przesiąkalności wodnej i zawartość substancji organicznych zgodną z normą DIN 18-035 na budowę boisk czy dowolny skład?

Odpowiedź:

     Ziemia urodzajna (ziemia dowieziona)  pod względem granulometrycznym powinna zawierać poniżej 8% części <0,02 mm ( w tym nie więcej niż 2% części < 0,002) i poniżej 5% części żwirowatych (8-32mm)

     ilość substancji organicznej do 2%

Ziemię urodzajną jej skład  należy wykonać zgodnie z normą DIN 18-035.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-06-05 15:29:53


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech