01-06-2023r.
godzina 01:21
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
RGI.271.37.2017
ORP.2612.3.2017
RGI.7021.4.2017
RGP.7021.4.2017
ŚDS.060.50.2017
RGI.7021.4.2017
RRG.042.14.2017
RGI.7021.4.2017
RGP.7021.26.2017
RGI.7021.30.2017
RGP-KG.042.2.2016.3
RGP.7013.1.2.2017
RGP.7013.29.1.2017
RPG.7011.2.2016
RRG.7013.21.2017_2
RGP.042.11.2017
RGI.272.4.2017
RGP.7013.25.1.2017
RGP.7021.10.2017
RGP.7013.10.2017
RRG.7013.21.2017
RRG.7011.2.2017
SO.4464.1.2017
RGI.7011.2.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
Modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu nr 1
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Sprostowanie informacji z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o unieważnieniu
RGI.7013.15.2017
RGI.7021.15.2017
RGI.7021.14.2017
RGP.6232.01.2017
RGP.7013.13.2017
RGI.7013.11.2017
RGP.2151.15.2017
RGP.7011.11.2017
RGP.7021.1.2017
RGP.7013.9.2017
RGI.7011.13.2017
RGP.7011.12.2017
RGI.7013.9.2017
RGP.2151.13.2017
RGP.2151.12.2017
RGP.2151.8.2017
RGP.7011.5.2017
SO.5315.9.2017
RGP.7013.6.2017
RGP.2151.5.2017
RGP.7013.4.2017
RGP.2151.4.2017
RGP.7013.3.2017
RGP.7013.1.2017
RRG.042.17.2011
RGP-ED.7021.1.2017
RGP.7013.2.2017
RGP.7013.1.2017
ORP.2612.2.2017
RGP.7013.2.2017
ORP.2612.1.2017
2016 (<)
2015 (<)
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 350151 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2017 (<) :: RGI.7011.2.2017 :: Modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu nr 1RGI.7011.2.2017: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza”
 
1. Modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu nr 1 
 
 
 

sprawa RGI.7011.2.2017                                                 Świlcza, dn. 07.07.2017 r.

                              

 

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego poza ustawą w trybie przetargu nieograniczonego (wartość poniżej 30 000,00 euro, do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.) - podstawa art. 4 pkt 8)  na usługę, nazwa zadania:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza”

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 05 lipca 2017 r. w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: do 13 lipca 2017 r. do godz. 10:30.

Gmina Świlcza zmienia termin składania ofert na w/w zadanie tj.:

Oferty na w/w zadanie należy składać w Urzędzie Gminy Świlcza w pok. nr 22 – sekretariat na II piętrze.

Oferty należy składać do dnia 13 lipca 2017 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Świlcza pok. nr 3 - sala posiedzeń na parterze w dniu 13 lipca 2017 r. o godz. 10.30.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-07-07 16:44:30


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech