09-12-2022r.
godzina 14:41
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
RGI.271.37.2017
ORP.2612.3.2017
RGI.7021.4.2017
RGP.7021.4.2017
ŚDS.060.50.2017
RGI.7021.4.2017
RRG.042.14.2017
RGI.7021.4.2017
RGP.7021.26.2017
RGI.7021.30.2017
RGP-KG.042.2.2016.3
RGP.7013.1.2.2017
RGP.7013.29.1.2017
RPG.7011.2.2016
RRG.7013.21.2017_2
RGP.042.11.2017
RGI.272.4.2017
RGP.7013.25.1.2017
RGP.7021.10.2017
RGP.7013.10.2017
RRG.7013.21.2017
RRG.7011.2.2017
SO.4464.1.2017
RGI.7011.2.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
Modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu nr 1
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Sprostowanie informacji z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o unieważnieniu
RGI.7013.15.2017
RGI.7021.15.2017
RGI.7021.14.2017
RGP.6232.01.2017
RGP.7013.13.2017
RGI.7013.11.2017
RGP.2151.15.2017
RGP.7011.11.2017
RGP.7021.1.2017
RGP.7013.9.2017
RGI.7011.13.2017
RGP.7011.12.2017
RGI.7013.9.2017
RGP.2151.13.2017
RGP.2151.12.2017
RGP.2151.8.2017
RGP.7011.5.2017
SO.5315.9.2017
RGP.7013.6.2017
RGP.2151.5.2017
RGP.7013.4.2017
RGP.2151.4.2017
RGP.7013.3.2017
RGP.7013.1.2017
RRG.042.17.2011
RGP-ED.7021.1.2017
RGP.7013.2.2017
RGP.7013.1.2017
ORP.2612.2.2017
RGP.7013.2.2017
ORP.2612.1.2017
2016 (<)
2015 (<)
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 348824 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2017 (<) :: RGI.7011.2.2017 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o unieważnieniuRGI.7011.2.2017: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza”
 
Do pobrania:
 
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu
 
http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2017/RGI.7011.2.2017/RGI.7011.2.2017_roztrzygniecie_int.pdf
__________________________________________________
 

sprawa RGI.7011.2.2017                                   Świlcza, dn. 19.07.2017 r.

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego poza ustawą w trybie przetargu nieograniczonego (wartość poniżej 30 000,00 euro, do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.) - podstawa art. 4 pkt 8)  na usługę, nazwa zadania:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza”

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 05 lipca 2017 r. w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu  13 lipca 2017 r. o godz. 10:30.

Gmina Świlcza informuje:

1)   Dla części nr 1, tj. na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza” w zakresie specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

postępowanie zostało unieważnione, ponieważ oferta  z najniższą ceną, tj. oferta złożona przez DK INWEST Kosztorysowanie, Nadzory, Roboty Budowlane Dariusz Kudłak,  37-530 Sieniawa, Rudka  88 z wynagrodzeniem 2,9 % od wartości nadzorowanych robót netto: wartość nadzorowanych robót netto: 486 042,96 zł x 2,9% = 14 095,25 zł + podatek VAT 23% 3 241,91 zł = 17 337,16 zł brutto przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia i którą odczytał bezpośrednio przed otwarciem ofert, tj. kwotę 8 967,49 zł brutto;

 

2)   Dla części nr 2, tj. na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza” w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych,

Postępowanie zostało uniewaznione, ponieważ jedyna oferta złożona na tę część zamówienia przez PROMIX, 35-213 Rzeszów, ul. Wyzwolenia 21/41 z wynagrodzeniem 3% od wartości nadzorowanych robót netto: wartość nadzorowanych robót netto: 367 158,30 zł x 3% = 11 014,75 zł + podatek VAT 23% 2 533,39  zł = 13 548,14 zł brutto przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia i którą odczytał bezpośrednio przed otwarciem ofert, tj. kwotę 6 774,07 zł brutto;

 

3)   Dla części nr 3, tj. na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza” w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Marcin Kuźma

adres: 35-314 Rzeszów, ul. Sympatyczna 15/21

z wynagrodzeniem: 0,67% od wartości nadzorowanych robót netto;

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Wartość zamówienia wynikająca z najkorzystniejszej oferty, tj. wartość nadzorowanych robót netto: 924 928,88 zł x 0,67% = 6 197,02 zł netto/brutto nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia.

4)    Zbiorcze zestawienie ofert:

W terminie składania ofert złożono łącznie 4 oferty.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

% od wartości nadzorowanych robót netto

 

 

Część nr I

Branża budowlana

Część nr II

Branża elektryczna

Część nr III

Branża sanitarna

1

PRO-INSTAL Zbigniew Młynarski

adres: 37-307 Brzóza Królewska 69

xxx

xxx

1,84 %

2

Marcin Kuźma

adres: 35-314 Rzeszów,
ul. Sympatyczna 15/21

xxx

xxx

0,67 %

3

DK INWEST Kosztorysowanie, Nadzory, Roboty Budowlane

Dariusz Kudłak

adres: 37-530 Sieniawa, Rudka 88

2,9%

xxx

xxx

4

PROMIX

adres: 35-213 Rzeszów,
ul. Wyzwolenia 21/41

3%

3%

3%

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

mgr inż. Adam Dziedzic

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-07-19 13:10:50


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech