22-09-2019r.
godzina 21:05
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina Świlcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
RGI.271.35.2017
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
RGI.271.30.2017
RGI.271.31.2017
RGI.271.29.2017
RGI.271.27.2017
RGI.271.25.2017
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
RGI.271.24.2017
RGI.271.23.2017
RGI.271.22.2017
ZWiK 97/10/2017
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o udzieleniu zamówienia
RGI.271.20.2017
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
RGI.271.17.2017
RGI.271.16.2017
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
RGI.271.12.2017
RGI.271.11.2017
RGI.271.10.2017
RGI.271.8.2017
RGI.271.9.2017
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
RGI.271.6.2017
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 331488 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2017 :: GOPS.261.8.2017 :: Ogłoszenie o zamówieniuGOPS.261.8.2017: Usługi - Usługi społeczne i inne szczególne usługi - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2017 część II
 

Ogłoszenie do pobrania:  http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2017/GOPS.261.8.2017/Ogloszenie_o_zamowieniu_GOPS.261.8.2017.pdf

 
Załącznik do pobrania:  http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2017/GOPS.261.8.2017/zal.7_Zarzadzenie.pdf

__________________________________________________________________

Znak sprawy:  GOPS.261.8.2017

 

 

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

NA  usługi  społeczne  i  inne  szczególne  usługi

 

na wykonanie zamówienia pn.:

 

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2017
część II

 

 

 

ISTOTNE   WARUNKI   ZAMÓWIENIA

 

Podstawa prawna:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy usług społecznych w rozumieniu art. 138h ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), a wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000,00 euro w związku z tym, do przedmiotowego postępowania mają zastosowanie przepisy art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.).

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy

województwo podkarpackie

36-072 Świlcza 168

tel. (17) 86 70 144, fax. 85 60 338

e-mail: gops.swilcza@intertele.pl

Strona internetowa: www.swilcza.i-gmina.pl

 

 

 

 

Zatwierdzone w dniu  25 sierpnia 2017 r.

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech