04-08-2020r.
godzina 13:03
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina Świlcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
RGI.271.35.2017
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
RGI.271.30.2017
RGI.271.31.2017
RGI.271.29.2017
RGI.271.27.2017
RGI.271.25.2017
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
RGI.271.24.2017
RGI.271.23.2017
RGI.271.22.2017
ZWiK 97/10/2017
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o udzieleniu zamówienia
RGI.271.20.2017
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
RGI.271.17.2017
RGI.271.16.2017
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
RGI.271.12.2017
RGI.271.11.2017
RGI.271.10.2017
RGI.271.8.2017
RGI.271.9.2017
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
RGI.271.6.2017
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 337816 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2017 :: GOPS.261.8.2017 :: Informacja o udzieleniu zamówieniaGOPS.261.8.2017: Usługi - Usługi społeczne i inne szczególne usługi - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2017 część II
 
__________________________________________________________________

 

sprawa GOPS.261.8.2017                              Świlcza, dn. 21.09.2017 r.

 

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy

Dotyczy zamówienia publicznego na usługi społeczne, nazwa zadania:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2017 część II

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 25 sierpnia 2017 r. w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: www.swilcza.i-gmina.pl

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu  04 września 2017 r. o  godz. 10.15.

Działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy  informuje, że zostało udzielone zamówienie na usługi społeczne.

Przedmiotem umowy jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2017 część II.

Umowa Nr GOPS.261.8.2017 została zawarta w dniu 12.09.2017 r. z EDU-IT AUGUSTYN, NIEDBAŁA, PIEPRZYCKI Sp.j., adres: 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 62/3 na kwotę brutto 66 070,08 zł.

 

zatwierdził:

Dyrektor GOPS w Świlczy

mgr Benedykta Piątek

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-09-25 12:35:24


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech