26-01-2020r.
godzina 22:10
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina Świlcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
RGI.271.35.2017
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
RGI.271.30.2017
RGI.271.31.2017
RGI.271.29.2017
RGI.271.27.2017
RGI.271.25.2017
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
RGI.271.24.2017
RGI.271.23.2017
RGI.271.22.2017
ZWiK 97/10/2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacja treści siwz nr 1
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 1
Modyfikacja treści siwz nr 2
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
RGI.271.20.2017
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
RGI.271.17.2017
RGI.271.16.2017
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
RGI.271.12.2017
RGI.271.11.2017
RGI.271.10.2017
RGI.271.8.2017
RGI.271.9.2017
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
RGI.271.6.2017
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 334060 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2017 :: ZWiK 97/10/2017 :: Modyfikacja treści siwz nr 1ZWiK 97/10/2017: Dostawa - Zakup samochodu asenizacyjnego z opcją płukania przykanalików
 

1. Modyfikacja treści SIWZ nr 1

 

http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2017/ZWiK.97.10.2017/ZWiK.97.10.2017_mod_01.pdf

________________________________________

 

ZWiK 97/10/2017                                          Świlcza, dn. 11.10.2017 r.

Modyfikacja treści SIWZ nr 1 

 

 

Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, nazwa zadania:

Zakup samochodu asenizacyjnego z opcją płukania przykanalików

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 9 października 2017 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 597762-N-2017, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: do 17 października 2017 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 11 października 2017 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w par. 4 punkt 3. podpunkt 4) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z „świadectwo homologacji pojazdu i zabudowy wystawione zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym” na „komplet dokumentów do rejestracji pojazdu zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym” .

Informujemy, że świadectwo homologacji dotyczy pojazdów fabrycznie nowych wcześniej nie rejestrowanych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z powyższym § 4 ust. 3 pkt 4) projektu umowy (str. 17 SIWZ) otrzymuje nowe brzmienie:

„4) komplet dokumentów do rejestracji pojazdu zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym”.

 

Zamawiający wprowadza również zmianę w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (pkt 3.3. SIWZ, str. 4, 5 i 6):

Ø  dotychczasowe brzmienie:

Podwozie (może być używane):

rok produkcji nie wcześniej niż 2011 rok,

kabina kierowcy 3-miejscowa,

rozstaw osi max. 3 750 mm,

dopuszczalna masa całkowita – 3 500 kg (masa techniczna min. 5 200 kg),

silnik o mocy min.160 KM, rozrząd - łańcuszek rozrządu,

maksymalny przebieg 100 000 km potwierdzony wydrukiem z komputera serwisowego,

zawieszenie przednie z drążkiem skrętnym,

zawieszenie tylne resor wzmocniony,

tylny most 4 satelitowy z hamulcami tarczowo-bębnowymi,

układ  ABS + ASR,

poduszka po stronie kierowcy,

komplet opon letnich i zimowych sprawnych technicznie,

pojazd po przeglądzie kapitalnym z wymianą na nowy: paska alternatora, napinacza, filtrów oleju, paliwa i powietrza oraz oleju w silniku, skrzyni biegów i tylnym moście,

gwarancja na podwozie – min. 6 miesięcy;

Zabudowa (fabrycznie nowa):

-    pojemność całkowita zbiornika min. 1 600 litrów,

-    zbiornik podzielony na dwie części: część fekalną min. 600 l i część na czystą wodę min. 1 0070 l,

-    beczka mocowana do ramy podwozia poprzez ramę pośrednią,

-    zbiornik zabezpieczony antykorozyjnie poprzez ocynkowanie,

-    czas napełniania zbiornika na fekalia nie dłuższy niż 5 minut,

-    maksymalna głębokość zasysania: do  6 m,

-    ciśnienie robocze max. 0,045 MPa,

-    maksymalne podciśnienie 0,08 MPa,

-    zawór regulacyjny zamontowany na sprężarce do utrzymania max. nadciśnienia w zbiorniku szlamu 0,05 MPa,

-    otwór rewizyjny w  tylnej dennicy o średnicy min. 300 mm,

-    podwójny system zaworów odcinających zabezpieczający kompresor przed zalaniem,

-    napęd kompresora silnikiem hydraulicznym z przystawki odbioru mocy i pompy  hydraulicznej (zamontowanej na skrzyni  biegów),

-    kompresor  o wydajności min. 2 700 l/min,

-    na zbiorniku zamontowany manowakuometr i zawór bezpieczeństwa,

-    płynowskaz rurowy;

Układ ciśnieniowy do mycia i płukania przykanalików i studzienek,

-    pompa  wodna o wydajności min. 50 l i ciśnieniu min. 150 bar,

-    układ wyposażony w regulator ciśnienia,

-    na zabudowie zamontowana zwijarka z napędem hydraulicznym z wężem wysokiego ciśnienia o średnicy 12 mm i długości min. 50 metrów,

-    wąż ciśnieniowy zakończony pistoletem wodnym z dwoma dyszami kanałowymi,

-    lanca czyszcząca,

-    zamontowany licznik wysuwu węża ciśnieniowego,

-    dwa zawory ręczne ssąco spustowe zamontowane na tylnej dennicy,

-    układ przedmuchiwania układu wodnego ze zbiornikiem powietrza oraz  kompresorem z napędem elektrycznym,

-    wskaźnik poziomu czystej wody,

-    montaż przystawki odbioru mocy  i pompy hydraulicznej w podwoziu;

  Wyposażenie zabudowy:

-    zbiornik do mycia rąk o pojemności min. 5l,

-    wąż ssawny z okuciami  o długości 2x3 metrów,

-    wąż strażacki do czystej wody o długości około 5 metrów,

-    komplet kluczy,

-    oświetlenie robocze i ostrzegawcze z tyłu zabudowy oraz na dachu pojazdu,

-    boczne koryta na węże ssawne,

-    instrukcja obsługi,

-    gwarancja na zabudowę - min. 6 miesięcy.

Przeznaczenie zamawianego pojazdu:

-    usuwanie nieczystości i osadów z głębokości do 6m, kanałów, dołów i szamb,

-    czyszczenie sadzawek, basenów przeciwpożarowych, zbiorników ze szlamu i mułu itp.,

-    czyszczenie kanalizacyjnych wpustów ulicznych, czyszczenie kanalików i rur o średnicy do 160 mm i długości do 50 m,

-    do mycia innych urządzeń.

Cena za pojazd ma zawierać podwozie z zabudową oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi pojazdu.

Ø  nowe brzmienie:

Podwozie (może być używane):

rok produkcji nie wcześniej niż 2011 rok,

kabina kierowcy 3-miejscowa,

rozstaw osi max. 3 750 mm,

dopuszczalna masa całkowita – 3 500 kg (masa techniczna min. 5 200 kg),

silnik o mocy min.160 KM, rozrząd - łańcuszek rozrządu,

maksymalny przebieg 100 000 km potwierdzony wydrukiem z komputera serwisowego,

zawieszenie przednie z drążkiem skrętnym,

zawieszenie tylne resor wzmocniony,

tylny most 4 satelitowy z hamulcami tarczowo-bębnowymi,

układ  ABS + ASR,

poduszka po stronie kierowcy,

komplet opon letnich i zimowych sprawnych technicznie,

pojazd po przeglądzie kapitalnym z wymianą na nowy: paska alternatora, napinacza, filtrów oleju, paliwa i powietrza oraz oleju w silniku, skrzyni biegów i tylnym moście,

gwarancja na podwozie – min. 6 miesięcy;

Zabudowa (fabrycznie nowa):

-    pojemność całkowita zbiornika min. 1 600 litrów,

-    zbiornik podzielony na dwie części: część fekalną min. 600 l i część na czystą wodę min. 1 000 l,

-    beczka mocowana do ramy podwozia poprzez ramę pośrednią,

-    zbiornik zabezpieczony antykorozyjnie poprzez ocynkowanie,

-    czas napełniania zbiornika na fekalia nie dłuższy niż 5 minut,

-    maksymalna głębokość zasysania: do  6 m,

-    ciśnienie robocze max. 0,045 MPa,

-    maksymalne podciśnienie 0,08 MPa,

-    zawór regulacyjny zamontowany na sprężarce do utrzymania max. nadciśnienia w zbiorniku szlamu 0,05 MPa,

-    otwór rewizyjny w  tylnej dennicy o średnicy min. 300 mm,

-    podwójny system zaworów odcinających zabezpieczający kompresor przed zalaniem,

-    napęd kompresora silnikiem hydraulicznym z przystawki odbioru mocy i pompy  hydraulicznej (zamontowanej na skrzyni  biegów),

-    kompresor  o wydajności min. 2 700 l/min,

-    na zbiorniku zamontowany manowakuometr i zawór bezpieczeństwa,

-    płynowskaz rurowy;

Układ ciśnieniowy do mycia i płukania przykanalików i studzienek,

-    pompa  wodna o wydajności min. 50 l i ciśnieniu min. 150 bar,

-    układ wyposażony w regulator ciśnienia,

-    na zabudowie zamontowana zwijarka z napędem hydraulicznym z wężem wysokiego ciśnienia o średnicy 12 mm i długości min. 50 metrów,

-    wąż ciśnieniowy zakończony pistoletem wodnym z dwoma dyszami kanałowymi,

-    lanca czyszcząca,

-    zamontowany licznik wysuwu węża ciśnieniowego,

-    dwa zawory ręczne ssąco spustowe zamontowane na tylnej dennicy,

-    układ przedmuchiwania układu wodnego ze zbiornikiem powietrza oraz  kompresorem z napędem elektrycznym,

-    wskaźnik poziomu czystej wody,

-    montaż przystawki odbioru mocy  i pompy hydraulicznej w podwoziu;

  Wyposażenie zabudowy:

-    zbiornik do mycia rąk o pojemności min. 5l,

-    wąż ssawny z okuciami  o długości 2x3 metrów,

-    wąż strażacki do czystej wody o długości około 5 metrów,

-    komplet kluczy,

-    oświetlenie robocze i ostrzegawcze z tyłu zabudowy oraz na dachu pojazdu,

-    boczne koryta na węże ssawne,

-    instrukcja obsługi,

-    gwarancja na zabudowę - min. 6 miesięcy.

Przeznaczenie zamawianego pojazdu:

-    usuwanie nieczystości i osadów z głębokości do 6m, kanałów, dołów i szamb,

-    czyszczenie sadzawek, basenów przeciwpożarowych, zbiorników ze szlamu i mułu itp.,

-    czyszczenie kanalizacyjnych wpustów ulicznych, czyszczenie kanalików i rur o średnicy do 160 mm i długości do 50 m,

-    do mycia innych urządzeń.

Cena za pojazd ma zawierać podwozie z zabudową oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi pojazdu.

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-10-11 14:51:28


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech