12-04-2021r.
godzina 22:09
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina ¦wilcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
RGI.271.35.2017
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
RGI.271.30.2017
RGI.271.31.2017
RGI.271.29.2017
RGI.271.27.2017
RGI.271.25.2017
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
RGI.271.24.2017
RGI.271.23.2017
RGI.271.22.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacja o unieważnieniu postępowania
ZWiK 97/10/2017
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
RGI.271.20.2017
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
RGI.271.17.2017
RGI.271.16.2017
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
RGI.271.12.2017
RGI.271.11.2017
RGI.271.10.2017
RGI.271.8.2017
RGI.271.9.2017
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
RGI.271.6.2017
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcze¶niejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 342521 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2017 :: RGI.271.22.2017 :: SIWZRGI.271.22.2017: Roboty budowlane - Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w ¦wilczy z siedzib± w Trzcianie jako zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF
 

Do pobrania:
 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2017/RGI.271.22.2017/Specyfikacje.zip

___________________________________________________________

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia okre¶la:

1)       pozwolenie na przebudowę budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w ¦wilczy z siedzib± w Trzcianie na działce nr ewid. 1096/2 położonej w miejscowo¶ci Trzciana, gmina ¦wilcza – decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 667/4.56/2017 z dnia 11.05.2017 r., znak AB.6740.4.56.2017,

2)       projekt budowlany przebudowy Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w ¦wilczy z siedzib± w Trzcianie z wewnętrznymi instalacjami: elektryczn±, akustyczn±, wodoci±gow±, kanalizacji sanitarnej, c.o., inst. gazu - na działce nr ewid. 1096/2 położonej w miejscowo¶ci Trzciana, gmina ¦wilcza,

3)       projekt wykonawczy do projektu budowlanego w zakresie instalacji elektrycznych dla zadania Przebudowa Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w ¦wilczy z siedzib± w Trzcianie z wewnętrznymi instalacjami: elektryczn±, akustyczn±, wodoci±gow±, kanalizacji sanitarnej, C.O. i gazowej,

4)       specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w ¦wilczy z siedzib± w Trzcianie,

5)       szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych,

6)       przedmiar robót pn.: Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w ¦wilczy z siedzib± w Trzcianie -  zakres  A-1/I do A-3/I Scenotechnika Etap I (bez dostawy),

7)       przedmiar robót pn.: Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w ¦wilczy z siedzib± w Trzcianie -  zakres A-1/II do A-4/II Scenotechnika Etap II (bez dostaw),

8)       przedmiar robót pn.: Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w ¦wilczy z siedzib± w Trzcianie -  zakres  B-1 do B-14,

9)       przedmiar robót pn.: Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w ¦wilczy z siedzib± w Trzcianie -  zakres  B-15,

10)   przedmiar robót pn.: Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w ¦wilczy z siedzib± w Trzcianie -  zakres  E-1 do E-10,

11)   przedmiar robót pn.: Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w ¦wilczy z siedzib± w Trzcianie -  zakres  I-1 do I-5,

12)   zestawienie wyposażenia dla Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w ¦wilczy z siedzib± w Trzcianie,

13)   specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-10-18 13:49:17


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech