06-12-2019r.
godzina 23:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina Świlcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
RGI.271.35.2017
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
RGI.271.30.2017
RGI.271.31.2017
RGI.271.29.2017
RGI.271.27.2017
RGI.271.25.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
RGI.271.24.2017
RGI.271.23.2017
RGI.271.22.2017
ZWiK 97/10/2017
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
RGI.271.20.2017
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
RGI.271.17.2017
RGI.271.16.2017
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
RGI.271.12.2017
RGI.271.11.2017
RGI.271.10.2017
RGI.271.8.2017
RGI.271.9.2017
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
RGI.271.6.2017
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 333033 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2017 :: RGI.271.25.2017 :: SIWZRGI.271.25.2017: Dostawy - Wdrożenie e-usług oraz usługi i dostawy towarzyszące w ramach projektu „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza”
 

Do pobrania:
 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2017/RGI.271.25.2017/Specyfikacje.zip

___________________________________________________________

 

Integralną częścią SIWZ są załączniki:

  Załącznik Nr 1 –              Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ).

  Załącznik Nr 2 -               Projekt umowy.

  Załącznik Nr 3 –              Wzór Formularza Ofertowego.

  Załącznik Nr 4 -               Zakres oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ)
w formacie .pdf (poglądowo).

  Załącznik Nr 4a -             JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania w formacie .xml do pobrania przez Wykonawcę i zaimportowania w serwisie eESPD,

  Załącznik Nr 5 –              Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej – składany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert),

  Załącznik Nr 6 –              Wzór wykazu dostaw – składany na wezwanie zamawiającego
w trybie art. 26 ust. 1 ustawy
.

  Załącznik Nr 7 –              Wzór wykazu osób – składany na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy.

  Załącznik Nr 8 –              Wzór oświadczenia w zakresie określonym w pkt. 8.7.2 lit. e) - g) SIWZ – składany na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy.

  Załącznik Nr 9 –              Opis próbki oraz zasady i zakres demonstracji

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-11-17 13:57:38


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech