12-04-2021r.
godzina 20:22
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina Świlcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
RGI.271.35.2017
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
RGI.271.30.2017
RGI.271.31.2017
RGI.271.29.2017
RGI.271.27.2017
RGI.271.25.2017
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienie treści siwz nr 1
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
RGI.271.24.2017
RGI.271.23.2017
RGI.271.22.2017
ZWiK 97/10/2017
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
RGI.271.20.2017
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
RGI.271.17.2017
RGI.271.16.2017
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
RGI.271.12.2017
RGI.271.11.2017
RGI.271.10.2017
RGI.271.8.2017
RGI.271.9.2017
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
RGI.271.6.2017
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 342519 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2017 :: RGI.271.26.2017 :: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofertRGI.271.26.2017: Dostawa wraz z montażem terenowych urządzeń sportowych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach, Zespołu Szkół w Bratkowicach, Szkoły Podstawowej w Mrowli oraz Zespołu Szkół w Trzcianie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego (...)
 
__________________________________________________________________


  Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert

 

1.    Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia w wysokości 179 826,00 zł brutto

2.    Zbiorcze zestawienie ofert     

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji jakości
i rękojmi za wady

1.

Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru Sp. z o.o.

adres: 35-606 Rzeszów, ul. Powstańców Listopadowych 29C/9

161 130,00 zł

36 miesięcy

2.

Firma Produkcyjno – Usługowo – Handlowa MARPIS Sp. z o.o.

adres: 36-002 Jasionka, Stobierna 9

141 450,00 zł

36 miesięcy

3.

„PT” s.c. M. Ignaciuk T. Dąbrowski

adres: 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 96

188 805,00 zł

36 miesięcy

4.

APIS POLSKA Sp. z o.o.

adres: 37-500 Jarosław, ul. Kolaniki 19

148 461,00 zł

36 miesięcy

 

 

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech