04-08-2020r.
godzina 12:42
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina Świlcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
RGI.271.35.2017
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
RGI.271.30.2017
RGI.271.31.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
RGI.271.29.2017
RGI.271.27.2017
RGI.271.25.2017
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
RGI.271.24.2017
RGI.271.23.2017
RGI.271.22.2017
ZWiK 97/10/2017
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
RGI.271.20.2017
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
RGI.271.17.2017
RGI.271.16.2017
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
RGI.271.12.2017
RGI.271.11.2017
RGI.271.10.2017
RGI.271.8.2017
RGI.271.9.2017
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
RGI.271.6.2017
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 337816 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2017 :: RGI.271.31.2017 :: SIWZRGI.271.31.2017: Roboty budowlane - Oświetlenie uliczne dróg gminnych w miejscowościach: Dąbrowa, Bratkowice, Trzciana, Mrowla, Rudna Wielka
 

Do pobrania:
 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2017/RGI.271.31.2017/Specyfikacje.zip

___________________________________________________________

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części.

Oferty można składać na dowolną ilość części.

 

Część I: Oświetlenie uliczne dróg gminnych w miejscowości Dąbrowa

 

Zadanie 1:

Przebudowa sieci nN – montaż lampy na słupie 17/8/C w m. Dąbrowa (dz. nr ewid. 893/1)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

1)    projekt budowlano - wykonawczy przebudowy sieci nN – montaż lampy na słupie 17/8/C w m. Dąbrowa (dz. nr ewid. 893/1),

2)    specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Przebudowa sieci nN – montaż lampy na słupie 17/8/C w m. Dąbrowa (dz. nr ewid. 893/1),

3)    przedmiar robót pn.: Montaż lampy na słupie 17/8/C w m. Dąbrowa.

Zadanie 2:

Przyłącz oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej do cmentarza w m. Dąbrowa

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

1)    projekt budowlano – wykonawczy przyłącza oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej do cmentarza w m. Dąbrowa (dz. nr ewid. 1775/3, 1776/2, 1777/2),

2)    specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Przyłącz oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej do cmentarza w m. Dąbrowa (dz. nr ewid. 1775/3, 1776/2, 1777/2),

3)    przedmiar robót pn.: Przyłącz oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej do cmentarza w m. Dąbrowa.

Zadanie 3:

Przebudowa sieci nN – montaż lampy na słupie 5/5/B w m. Dąbrowa (dz. nr   ewid. 962)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

1)    projekt budowlano – wykonawczy przebudowy sieci nN – montaż lampy na słupie 5/5/B w m. Dąbrowa (dz. nr ewid. 962),

2)    specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Przebudowa sieci nN – montaż lampy na słupie 5/5/B w m. Dąbrowa (dz. nr ewid. 962),

3)    przedmiar robót pn.: Montaż lampy na słupie 5/5/B w m. Dąbrowa (dz. nr ewid. 962).

Zadanie 4:

Budowa sieci nN – budowa oświetlenia drogi gminnej nr 108756R w m. Dąbrowa (dz. nr ewid.1002/1, 1001, 1717, 2163/1, 2163/6, 2163/7)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

1)    projekt budowlano – wykonawczy budowy sieci nN – budowa oświetlenia drogi gminnej nr 108756R w m. Dąbrowa (dz. nr ewid.1002/1, 1001, 1717, 2163/1, 2163/6, 2163/7),

2)    specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 108756R w m. Dąbrowa (dz. nr ewid.1002/1, 1001, 1717, 2163/1, 2163/6, 2163/7),

3)    przedmiar robót pn. Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 108756R w m. Dąbrowa (obok stawu).

Część II:   Oświetlenie uliczne dróg gminnych w miejscowości Bratkowice i Trzciana

 

Zadanie 1:

Budowa sieci nN - rozbudowa oświetlenia drogi powiatowej 2150R w m. Bratkowice (dz. nr ewid. 1970/3, 1970/4, 2693/3, 6828)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

1)    projekt budowlano – wykonawczy budowy sieci nN – rozbudowa oświetlenia drogi powiatowej nr 2150R w miejscowości Bratkowice (dz. nr ewid. 1970/3, 1970/4, 2693/3, 6828), stron 36,

2)    specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Budowa sieci nN – rozbudowa oświetlenia drogi powiatowej nr 2150R w miejscowości Bratkowice (dz. nr ewid. 1970/3, 1970/4, 2693/3, 6828), stron 8,

3)    przedmiar robót pn.: Rozbudowa oświetlenia drogi powiatowej 2150R w m. Bratkowice – Dąbry, stron 1;

Zadanie 2:

Budowa sieci nN - rozbudowa oświetlenia drogi powiatowej 1333R w Bratkowicach

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

1)    projekt budowlano – wykonawczy budowy sieci nN – rozbudowa oświetlenia drogi powiatowej nr 1333R w Bratkowicach (dz. nr ewid. 33/1, 34/1, 34/2, 35, 38/2, 28/1, 28/2, 19/1, 6765/4),

2)    specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Budowa sieci nN – rozbudowa oświetlenia drogi powiatowej nr 1333R w Bratkowicach (dz. nr ewid. 33/1, 34/1, 34/2, 35, 38/2, 28/1, 28/2, 19/1, 6765/4),

3)    przedmiar robót pn.: Budowa sieci nN – rozbudowa oświetlenia drogi powiatowej nr 1333R w Bratkowicach.

 

Zadanie 3:

Przebudowa sieci nN – oświetlenie drogi gminnej nr 137407R i 137406R w m. Bratkowice (dz. nr ewid. 4126, 4127/1, 6454, 4218/1, 4220/1, 4219/2, 4219/1, 4040/2, 4029/5, 4028/5, 4027, 4026, 4025/8, 4025/3, 3903)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

1)    projekt budowlano – wykonawczy przebudowy sieci nN – oświetlenie drogi gminnej nr 137407R i 137406R w m. Bratkowice (dz. nr ewid. 4126, 4127/1, 6454, 4218/1, 4220/1, 4219/2, 4219/1, 4040/2, 4029/5, 4028/5, 4027, 4026, 4025/8, 4025/3, 3903),

2)    specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  pn.: Przebudowa sieci nN – oświetlenie drogi gminnej nr 137407R i 137406R w m. Bratkowice (dz. nr ewid. 4126, 4127/1, 6454, 4218/1, 4220/1, 4219/2, 4219/1, 4040/2, 4029/5, 4028/5, 4027, 4026, 4025/8, 4025/3, 3903),

3)    przedmiar robót pn.: Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 137407R i 137406R w m. Bratkowice – Skworcza.

Zadanie 4:

Przebudowa sieci nN – oświetlenie drogi gminnej nr 108758R w m. Trzciana (dz. nr ewid. 1129/9)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

1)    projekt budowlano - wykonawczy przebudowy sieci nN – oświetlenie drogi gminnej nr 108758R w m. Trzciana (dz. nr ewid. 1129/9),

2)    specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Przebudowa sieci nN – oświetlenie drogi gminnej nr 108758R w m. Trzciana (dz. nr ewid. 1129/9),

3)    przedmiar robót pn.: Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 108758R w m. Trzciana.

Część III:   Oświetlenie uliczne dróg gminnych w miejscowości Mrowla i Rudna Wielka

 

Zadanie 1:

Budowa sieci nN – budowa oświetlenia drogi gminnej nr 137112R w Mrowli (dz. nr ewid. 1613/6, 870/9, 1614/1)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

1)    projekt budowlano – wykonawczy budowy sieci nN – budowa oświetlenia drogi gminnej nr 137112R w Mrowli (dz. nr ewid. 1613/6, 870/9, 1614/1),

2)    specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Budowa sieci nN – budowa oświetlenia drogi gminnej nr 137112R w Mrowli (dz. nr ewid. 1613/6, 870/9, 1614/1),

3)    przedmiar robót pn.: Budowa sieci nN – budowa oświetlenia drogi gminnej nr 137112 R w Mrowli.

Zadanie 2:

Instalacja urządzeń – oświetlenie uliczne drogi na istniejącym słupie energetycznym w okolicy skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową 1333R przy Specjalnej Szkole Podstawowej nr 2 w Mrowli (dz. nr ewid. 2703/6, 2703/7, 2703/8, 2703/9)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

1)    projekt budowlano – wykonawczy instalacji urządzeń – oświetlenie uliczne drogi na istniejącym słupie energetycznym w okolicy skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową 1333R przy Specjalnej Szkole Podstawowej nr 2 w Mrowli (dz. nr ewid. 2703/6, 2703/7, 2703/8, 2703/9),

2)    specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Instalacja urządzeń – oświetlenie uliczne drogi na istniejącym słupie energetycznym w okolicy skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową 1333R przy Specjalnej Szkole Podstawowej nr 2 w Mrowli (dz. nr ewid. 2703/6, 2703/7, 2703/8, 2703/9),

3)    przedmiar robót pn.: Oświetlenie uliczne drogi gminnej w okolicy skrzyżowania z drogą powiatową 1333R przy Specjalnej Szkole Podstawowej w Mrowli.

Zadanie 3:

Projekt przebudowy sieci nN – oświetlenie drogi gminnej nr 137816R w m. Rudna Wielka (dz. nr ewid. 623/1, 623/4, 623/3, 624/10, 624/9, 625/2, 626/5, 627/2, 628/2)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

1)    projekt budowlano – wykonawczy przebudowy sieci nN – oświetlenie drogi gminnej nr 137816R w m. Rudna Wielka (dz. nr ewid. 623/1, 623/4, 623/3, 624/10, 624/9, 625/2, 626/5, 627/2, 628/2),

2)    specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Przebudowa sieci nN – oświetlenie drogi gminnej nr 137816R w m. Rudna Wielka (dz. nr ewid. 623/1, 623/4, 623/3, 624/10, 624/9, 625/2, 626/5, 627/2, 628/2),

3)    przedmiar robót pn.: Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 137816R w m. Rudna Wielka.

Zadanie 4:

Budowa sieci nN – rozbudowa oświetlenia drogi gminnej (dz. nr 1537/3) w Rudnej Wielkiej (dz. nr ewid. 1537/3, 1581, 1623/1, 1624, 1601)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

1)    projekt budowlano – wykonawczy budowy sieci nN – rozbudowa oświetlenia drogi gminnej (dz. nr 1537/3)w Rudnej Wielkiej (dz. nr ewid. 1537/3, 1581, 1623/1, 1624, 1601),

2)    specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanychpn.: „Budowa sieci nN – rozbudowa oświetlenia drogi gminnej (dz. nr 1537/3)w Rudnej Wielkiej (dz. nr ewid. 1537/3, 1581, 1623/1, 1624, 1601),

3)    przedmiar robót pn.: Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej dz. nr 1537/3 w m. Rudna Wielka.

Dodatkowo przedmiot zamówienia określa (w zakresie wszystkich części):

        specyfikacja istotnych warunków zamówienia.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-11-22 16:02:28


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech