06-07-2020r.
godzina 22:49
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina Świlcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
RGI.271.35.2017
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Modyfikacja treści siwz nr 1
Modyfikacja treści siwz nr 2
Wyjaśnienie treści siwz nr 3
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
RGI.271.30.2017
RGI.271.31.2017
RGI.271.29.2017
RGI.271.27.2017
RGI.271.25.2017
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
RGI.271.24.2017
RGI.271.23.2017
RGI.271.22.2017
ZWiK 97/10/2017
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
RGI.271.20.2017
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
RGI.271.17.2017
RGI.271.16.2017
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
RGI.271.12.2017
RGI.271.11.2017
RGI.271.10.2017
RGI.271.8.2017
RGI.271.9.2017
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
RGI.271.6.2017
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 337219 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2017 :: RGI.271.32.2017 :: Modyfikacja treści siwz nr 2RGI.271.32.2017: Roboty budowlane - I. Rozbudowa stadionu w Świlczy o boisko piłkarskie treningowe oraz wielofunkcyjne; II. Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bratkowicach (...)
 

1. Modyfikacja treści SIWZ nr 2

 

http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2017/RGI.271.32.2017/RGI.271.32.2017_mod_02.pdf

  

2. Materiały uzupełniające
 

http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2017/RGI.271.32.2017/RGI.271.32.2017_mod_02.7z

________________________________________

 

sprawa RGI.271.32.2017                                                          Świlcza, dn. 12.12.2017 r.

                                                           

 

Modyfikacja treści siwz nr 2

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

    I.  Rozbudowa stadionu w Świlczy o boisko piłkarskie treningowe oraz wielofunkcyjne

  II.  Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 2
w Bratkowicach

III.  Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Bratkowicach

 IV.  Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Mrowli o boisko wielofunkcyjne, skocznię do skoku w dal

   V.  Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Trzcianie

 VI.  Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego i treningowego oraz istniejącego boiska piłkarskiego na stadionie w Świlczy

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 28 listopada 2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 623198-N-2017 - 2017, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: do 18 grudnia 2017 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579) Gmina Świlcza wyjaśnia oraz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 30 listopada 2017 r. oraz 1, 6 i 11 grudnia 2017 r. do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

I grupa pytań

1.     Rozbudowa stadionu w Świlczy o boisko piłkarskie treningowe oraz wielofunkcyjne.

Pytanie

Proszę o jednoznaczne określenie czy nawierzchnia na boisku ma być z nawierzchni poliuretanowej typu natrysk gr. 13 na ET gr 35mm czy ma to być nawierzchnia typu kostka gumowa gr 43 mm?

Odpowiedź

Na boiskach ma być nawierzchnia z kostki gumowej a na bieżniach natrysk na ET.

 

Pytanie

Czy siatka do ogrodzenia wys. 4 m (piłkochwyty) ma być stalowa ocynkowana powlekana czy wykonana z polipropylenu?

Odpowiedź

Ma być stalowa ocynkowana powlekana.

 

Pytanie

Czy należy wyceniać kosze na odpadki? jeśli tak, to proszę podać opis i ilość.

Odpowiedź

Nie .

 

Pytanie

Proszę o wskazanie koloru nawierzchni poliuretanowej na boisku, ponieważ kolor jest ważnym czynnikiem cenotwótczym. Najtańszym kolorem jest kolor ceglasto czerwony, trochę droższy jest zielony.?

Odpowiedź

Ma być kolor ceglasto- czerwony.

 

2.     Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bratkowicach.

 

Pytanie

Czy należy wyceniać elementy małej architektury takie jak:

pomost linowy z kamieniami wspinaczkowymi 3,25m*0,75m wys 1,45m

huśtawka bocianie gniazdo wys. 2,35m

lokomotywa z wagonem

ławostół 150*150

zestaw sprawnościowy 2,06*2,68, wys 2,84m

zestaw street workour 6,59*4,49 wys 3,36m

stojak rowerowy 8 szt

jeśli tak, to proszę podać ilości

 

Odpowiedź

Nie .

 

Pytanie

Czy należy wyceniać ławki parkowe 8 szt i kosze na śmieci 4 szt? Proszę podać opis.

Odpowiedź

Nie .

 

Pytanie

Proszę o jednoznaczne określenie czy nawierzchnia na boisku ma być z nawierzchni poliuretanowej typu natrysk gr. 13 na ET gr 35mm czy ma to być nawierzchnia typu kostka gumowa gr 43 mm?

Odpowiedź

Na boiskach ma być nawierzchnia z kostki gumowej a na bieżniach natrysk na ET.

 

Pytanie

Czy siatka do ogrodzenia wys. 4 m (piłkochwyty) ma być stalowa ocynkowana powlekana czy wykonana z polipropylenu?

Odpowiedź

Ma być stalowa ocynkowana powlekana.

 

Pytanie

Czy należy wyceniać kosze na odpadki? jeśli tak, to proszę podać opis i ilość.

Odpowiedź

Nie .

Pytanie

Proszę o wskazanie koloru nawierzchni poliuretanowej na boisku, ponieważ kolor jest ważnym czynnikiem cenotwótczym. Najtańszym kolorem jest kolor ceglasto czerwony, trochę droższy jest zielony.?

Odpowiedź

Ma być kolor ceglasto- czerwony.

 

3.     Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Bratkowicach

 

Pytanie

Czy należy wyceniać elementy małej architektury takie jak:

zestaw street workour 6,59

*4,49 wys. 3,36m

zestaw linarium mała piramida

4,10*4,10 wys. 3m

stojak na rowery n a8 sztuk

zestaw street workour

zestaw linarium mała piramida

stojak na rowery n a8 sztuk

ławki parkowe

kosze na śmieci

jeśli tak, to proszę podać ilości

Odpowiedź

Nie .

 

Pytanie

Proszę o jednoznaczne określenie czy nawierzchnia na boisku ma być z nawierzchni poliuretanowej typu natrysk gr. 13 na ET gr 35mm czy ma to być nawierzchnia typu kostka gumowa gr 43 mm?

Odpowiedź

Na boiskach ma być nawierzchnia z kostki gumowej a na bieżniach natrysk na ET.

 

Pytanie

Czy siatka do ogrodzenia wys. 4 m (piłkochwyty) ma być stalowa ocynkowana powlekana czy wykonana z polipropylenu?

Odpowiedź

Ma być stalowa ocynkowana powlekana.

 

Pytanie

Proszę o wskazanie koloru nawierzchni poliuretanowej na boisku, ponieważ kolor jest ważnym czynnikiem cenotwótczym. Najtańszym kolorem jest kolor ceglasto czerwony, trochę droższy jest zielony.?

Odpowiedź

Ma być kolor ceglasto- czerwony.

 

4.     Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Mrowli o boisko wielofunkcyjne, skocznię do skoku w dal.

 

Pytanie

Czy należy wyceniać elementy małej architektury takie jak:

linarium mała piramida 6,70 m*6,70 m wys. 3m

zestaw sprawnościowy 2,06*2,68, wys 2,84m

zestaw street workour 6,59*4,49 wys. 3,36m

zjazd linowy dł. 20m

huśtawka bocianie gniazdo wys. 2,35m

stojak na rowery 8 stanowisk

ławki parkowe

kosze na śmieci

jeśli tak, to proszę podać ilości

Odpowiedź

Nie.

 

Pytanie

Proszę o wyjaśnienie czy koszy do koszykówki należy zamontować 4 sztuki, a bramek do piłki ręcznej 2 szt.?

Odpowiedź

Koszy do koszykówki mają być 2 komplety (za komplet uznaje się konstrukcję wsporczą, tablicę z możliwością regulacji wysokości, obręcz z siatką), bramek do piłki ręcznej ma być 2.

 

Pytanie

Proszę o jednoznaczne określenie czy nawierzchnia na boisku ma być z nawierzchni poliuretanowej typu natrysk gr. 13 na ET gr 35mm czy ma to być nawierzchnia typu kostka gumowa gr 43 mm?

Odpowiedź

Na boiskach ma być nawierzchnia z kostki gumowej a na bieżniach natrysk na ET.

 

Pytanie

Czy siatka do ogrodzenia wys. 4 m (piłkochwyty) ma być stalowa ocynkowana powlekana czy wykonana z polipropylenu?

Odpowiedź

Ma być stalowa ocynkowana powlekana.

 

Pytanie

Proszę o wskazanie koloru nawierzchni poliuretanowej na boisku, ponieważ kolor jest ważnym czynnikiem cenotwótczym. Najtańszym kolorem jest kolor ceglasto czerwony, trochę droższy jest zielony.?

Odpowiedź

Ma być kolor ceglasto- czerwony.

 

5.     Przebudowa boiska na wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Trzcianie

 

Pytanie

Proszę o wyjaśnienie czy należy wyceniać Piłkochwyty o wys 4m o którym mowa w w projekcie budowlanym a brak w przedmiarze. Czy ogrodzenie ma być w formie piłkochwytu z siatki pp czy siatki ocynkowanej powlekanej o gr. 3,2mm oczko mniejsze niż 55mm.

 

Odpowiedź

Nie należy wyceniać.

 

Pytanie

Czy należy wyceniać elementy małej architektury takie jak:

zestaw street workour 6,59*4,49 wys. 3,36m

linarium mała piramida

huśtawka bocianie gniazdo wys. 2,35m

stojak na rowery 8 stanowisk

 

jeśli tak, to proszę podać ilości

Odpowiedź

Nie.

 

Pytanie

Proszę o jednoznaczne określenie czy nawierzchnia na boisku ma być z nawierzchni poliuretanowej typu natrysk gr. 13 na ET gr 35mm czy ma to być nawierzchnia typu kostka gumowa gr 43 mm?

Odpowiedź

Na boiskach ma być nawierzchnia z kostki gumowej a na bieżniach natrysk na ET.

 

Pytanie

Proszę o wskazanie koloru nawierzchni poliuretanowej na boisku, ponieważ kolor jest ważnym czynnikiem cenotwótczym. Najtańszym kolorem jest kolor ceglasto czerwony, trochę droższy jest zielony.?

Odpowiedź

Ma być kolor ceglasto- czerwony.

 

II grupa pytań

 

Pytanie

Przedmiary robót określają inne warstwy i grubości podbudów pod boiska od opisanych w projekcie – proszę o wyjaśnienie jakie podbudowy należy wykonać pod boiska?

Odpowiedź

Należy wycenić warstwy zgodnie z projektem, w związku z powyższym skreśla się w przedmiarach na boiska przy Szkole Podstawowej nr 2
w Bratkowicach, Zespole Szkół w Bratkowicach, Zespole Szkół w Trzciane pozycje 1.2.1 i 1.2.5, w przedmiarze na boiska w Szkole Podstawowej w Mrowli poz.1.3.1 i 1.3.5. Należy wycenić geowłókninę.

 

Pytanie

Proszę o uzupełnienie projektów budowlanych o przekroje projektowanych boisk.

Odpowiedź

Przekrój przez boisko z kostki gumowej w załączeniu.

 

Pytanie

Proszę o uzupełnienie projektów o rzuty boisk wraz z wykonanymi liniami rozdzielającymi pola do gry wraz z ich wymiarowaniem.

Odpowiedź

Układ linii rozdzielających i wymiary pól do gry dla poszczególnych dyscyplin określają przepisy określające zasady dyscyplin i tych wymiarów należy się trzymać. Schematy usytuowania boisk zostały pokazane na rysunkach.

 

Pytanie

Proszę o dokładny opis projektowanego wyposażenia sportowego boisk oraz określenie ich umiejscowienia na boiskach.

Odpowiedź

Dostarczane i montowane wyposażenie boisk musi posiadać certyfikaty dopuszczające do stosowania na boiskach szkolnych i sportowych. Sposób mocowania, uwzględniający wielofunkcyjny charakter boisk, określa producent sprzętu.

 

Pytanie

Proszę o dokładne opisanie projektowanej nawierzchni boisk i bieżni, jednakowo w projekcie i przedmiarach z podaniem oczekiwanych parametrów technicznych, materiału z jakiego należy wykonać nawierzchnię i koloru.

Odpowiedź

Nawierzchnia, która ma być dostarczona musi posiadać certyfikaty dopuszczające ją do stosowania i użytkowania w obiektach szkolnych i sportowych. Dokumenty te należy dostarczyć do akceptacji zamawiającego przed podpisaniem umowy. Patrz odpowiedzi na I grupę pytań.

 

Pytanie

Proszę o jednolity opis projektowanych ogrodzeń w projektach
i przedmiarach.

Odpowiedź:

Przedmiary określają zakres i główne parametry ogrodzenia (piłkochwytu). Rozwiązania konstrukcyjne pozostają w gestii oferenta.

 

Pytanie

Zapisy wykonania robót określone w STWiOR nie odpowiadają opisom w projekcie budowlanym. Które zapisy są ważniejsze i wg których należy realizować roboty?

Odpowiedź

Pierwszeństwo maja zapisy zawarte w projekcie budowlanym.

 

III grupa pytań

Pytanie

Zamawiający jako nawierzchnię sportową wybrał płyty gumowe.
Powyższy wybór jest niefortunny ponieważ nie jest bezpieczny dla użytkownika.

Nawierzchnia z płyt gumowych stosowana jest generalnie na placach zabaw a nie na boiskach i bieżniach.

O ile na placu zabaw nie mamy do czynienia z bieganiem to na boisku i bieżni praktycznie cały czas się biega.

Sposób poruszania to istotna kwestia przy podejmowaniu decyzji o wyborze nawierzchni sportowej.

Zwracamy uwagę, że nawierzchnia z płyt gumowych nie jest nawierzchnia jednolitą, bezspoinową.

Tylko nawierzchnia jednolita, bezspoinowa zapewnia odpowiednie właściwości użytkowe i bezpieczeństwo użytkownika.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę nawierzchni pu na nawierzchnię pu bezspoinową instalowaną bezpośrednio na placu budowy typu EPDM 2S o gr. ok. 14 mm (SBR+pu ok. 7 mm/ EPDM+pu ok. 7 mm) na warstwie stabilizującej typu ET o gr. 35 mm pod warunkiem posiadania przez nawierzchnię pu:

-    Wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014 (obowiązujące parametry nawierzchni pu)

-    Wyniki badań na zgodność z normą DIN 18035-6:2014 (bezpieczeństwo ekologiczne – zawartość metali ciężkich)

-    Wyników badań WWA

-    Atest higieniczny PZH

-    Karta techniczna potwierdzona przez producenta.

 

Odpowiedź

Inwestor przewidział nawierzchnię z kostki z granulatu gumowego a nie z płyt gumowych. Zaproponowane przez oferenta rozwiązanie musi posiadać atesty/certyfikaty dopuszczające wyrób do stosowania
w obiektach sportowych i szkolnych.

 

Pytanie

Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnie zamawiane są w kolorze ceglasto-czerwonym.

Odpowiedź

Wykonana nawierzchnia ma posiadać kolor ceglasto czerwony.

 

Pytanie

Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót budowlanych uznaje się datę pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót.

Odpowiedź

Termin zakończenia robót to data dostarczenia przez Wykonawcę oświadczenia o zakończeniu wykonania robót budowlanych.

 

Pytanie

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy

Odpowiedź

Tak.

 

Pytanie

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy

Odpowiedź

Tak.

 

Pytanie

Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z zamieszczonym przedmiarem robót.

Odpowiedź

Tak, z uwzględnieniem wyżej udzielonych odpowiedzi.

 

Pytanie

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Odpowiedź

Oferowane nawierzchnie muszą posiadać wymagane prawem certyfikaty/atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie sportowym i szkolnym. Stawianie wymogu zgodnie z zawartą w pytaniu sugestią jest niezasadne.

 

IV grupa pytań

Pytanie 1

Ze względu na rozbieżności, proszę o sprecyzowanie, czym należy kierować się przy wycenie przedmiotu zamówienia – projektami czy przedmiarami robót?

Odpowiedź

Pytanie nie określa o jakie rozbieżności chodzi. Przedmiary określają zakres rzeczowy i te elementy będą realizowane wg projektów budowlanych. Pozostałe elementy zawarte w projektach budowlanych są objęte innym postępowaniem bądź realizowane będą w innym terminie.

 

Pytanie 2

W SIWZ dot. cz. 5 – w zakres wchodzi montaż piłkochwytów, natomiast nie są one ujęte w przedmiarze – czy należy je wykonać, jeśli tak to proszę o uaktualnienie przedmiarów wraz z określeniem ilości.

Odpowiedź

Nie ma w przedmiarze nie jest objęte zamówieniem.

 

Pytanie 3

Proszę o określenie jaką nawierzchnię należy wykonać na boiskach wielofunkcyjnych – w każdej części są rozbieżności między przedmiarami a projektami. Czy ma być to nawierzchnia z kostki gumowej – jaka (kształt i budowa) i jakiej grubości kostka?

Odpowiedź

Nawierzchnia ma być z kostki i posiadać certyfikaty i atesty dopuszczające ją do stosowania w budownictwie sportowym i szkolnym. Kształt kostki nie jest określony jeśli posiada w/w. certyfikaty.

-----------------------

 

Pytanie:

Zwracam się z prośbą o przesłanie oryginalnych plików PDF z przedmiarami na Rozbudowę stadionów w Gminie Świlcza.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia na stronie jako materiały uzupełniające przedmiary w wersji PDF.

Uwaga!!!

W udostępnionych przedmiarach w wersji pdf nie zostały uwzględnione zmiany wynikające z udzielonych wyjaśnień i zmian.

Prosimy o uwzględnienie udzielonych wyjaśnień i zmian przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-12-12 17:40:36


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech