24-01-2021r.
godzina 02:51
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina Świlcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
RGI.271.35.2017
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
RGI.271.30.2017
RGI.271.31.2017
RGI.271.29.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienie do treści SIWZ nr 1
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1
Modyfikacja treści siwz nr 1
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2
Modyfikacja treści siwz nr 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3
Modyfikacja treści siwz nr 3
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 4
Modyfikacja treści siwz nr 4
Wyjaśnienie treści siwz nr 3
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania
RGI.271.27.2017
RGI.271.25.2017
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
RGI.271.24.2017
RGI.271.23.2017
RGI.271.22.2017
ZWiK 97/10/2017
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
RGI.271.20.2017
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
RGI.271.17.2017
RGI.271.16.2017
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
RGI.271.12.2017
RGI.271.11.2017
RGI.271.10.2017
RGI.271.8.2017
RGI.271.9.2017
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
RGI.271.6.2017
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 341178 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2017 :: RGI.271.29.2017 :: Wyjaśnienie treści siwz nr 3RGI.271.29.2017: Roboty budowlane - Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie jako zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF
 
 

1. Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3

 

http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2017/RGI.271.29.2017/RGI.271.29.2017_wyj_03.pdf

 

_______________________________________

 

sprawa RGI.271.29.2017                                      Świlcza, dn. 09.01.2018 r.

 

 

Wyjaśnienie treści siwz nr 3

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie jako zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 21 listopada 2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 619602-N-2017 - 2017, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: do 12 stycznia 2018 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579) Gmina Świlcza wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W dniu 07 grudnia 2017 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1:

Sufit podwieszany z paneli akustycznych – jakie parametry ma spełniać ten sufit i gdzie będzie on montowany? W projekcie nie ma żadnej informacji o tym suficie

Odpowiedź:

Sufit akustyczny montowany w sali widowiskowej o parametrach nie gorszych jak np. Armstrong - Contrast Cirrus (lub inny równoważny)

Pytanie nr 2:

W pozycji nr 55 przedmiaru budowlanego (zakres B-1 do B-14 jest ujęty montaż okien – jakie to są okna?

Odpowiedź:

Okno PCV rozwieralno-uchylne o współczynniku U=1,1 W/m2K

Pytanie nr 3

W pozycji nr 69 przedmiaru budowlanego (zakres B-1 do B-14) są ujęte skrzydła drzwiowe czy ta pozycja dotyczy tylko montażu drzwi wewnętrznych które są ujęte w pozycji niżej (70) czy są to całkiem inne drzwi

Odpowiedź:

Dotyczy tych samych drzwi

Pytanie nr 4:

Ile jest grzejników w zabudowie z głowicą termostatyczną ze zdalnym czujnikiem

Odpowiedź:

15 szt.

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2018-01-09 14:49:03


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech